Ber IT-bransjen komme med innspill

Finans-departementet vil ha flyttbare bankkontoer, og følger gjerne opp hvis det blir billigere enn antatt.

Ber IT-bransjen komme med innspill

Finans-departementet vil ha flyttbare bankkontoer, og følger gjerne opp hvis det blir billigere enn antatt.

På vegne av Finansdepartementet har Kredittilsynet utarbeidet en rapport som konkluderer at det med dagens teknologi er samfunnsmessig ulønnsomt å tvinge bankene til å åpne for at kundene kan ta med seg kontonummeret når de bytter bank.

Ingen av høringsuttalelsene har innvendinger mot påstanden om at det blir for dyrt, men ingen i IT-bransjen ble invitert til å uttale seg.

    Les også:

Per Eikrem, avdelingsdirektør i finansdepartementet, erkjenner overfor digi.no at det kunne vært en fordel å invitere IT-bransjen til å komme med innspill i denne saken. Det var imidlertid ikke et bevisst valg å holde bransjen utenfor.

- Vi sender høringsnototater til organsiasjoner, og ikke til enkeltbedrifter. At dette høringsnotatet ikke ble sendt til IT-organisasjoner var ikke så mye et bevist valg. Vi går ut fra en standard høringsliste i våre saker, og tilpasser denne etter beste evne fra sak til sak sier Eikrem til digi.no.

Finansdirektoratet tilpasser hvem listen sendes ut fra sak til sak, men i all hovedsak er det mange av de samme som går igjen. Det er imidlertid fritt frem for aktører å melde sin interesse og be om å bli satt på denne listen. Ulempen, for noen, er at man da kanskje får tilsendt litt mange saker som man egentlig ikke har interesse for.

- Det er ikke så ofte vi har IT-saker, sier Eikrem.

Finansdepartementet er derfor avhengig av at IT-bransjen selv følger med, og gir beskjed når det er saker som opptar dem.

- Det er vårt håp om at relevante miljøer følger med og varsler, sier Eikrem.

Selv om konklusjonen i denne omgang ble at det var for dyrt, er Finansdepartementet åpen for innspill fra aktører som mener noe annet. Eikrem gjør det klart at en ordning der kundene kan flytte kontonummeret fra bank til bank ville vært gunstig, og at det er noe finansdepartementet ønsker at skal komme på plass.

- Det er åpenbart at vi ser nummerportabilitet som en fordel, men denne fordelen må måles mot ulempene, sier Eikrem til digi.no.

Finansdepartementet ber om en utredning av forholdene, og når ingen av høringsuttalelsene har innsigelser mot antagelsen av at det blir samfunnsøkonomisk ulønnsomt, så blir den foreløpige konklusjonen at det blir for dyrt.

- Vi har konkludert i denne omgang at dette ble veldig dyrt. Dersom kostnaden går vesentlig ned så vil man kunne vurdere dette på nytt, sier Eikrem.

Det blir opp til aktører i IT-bransjen å legge frem opplysninger om at det vil kunne gjennomføres til en pris som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. I så fall ser finansdepartementet mer enn gjerne på saken på nytt.

Det at det foreligger en foreløpig konklusjon er ingen hindring. Et eventuelt fremtidig pålegg til bankene, vil uansett måtte ha en frist som settes noen år frem i tid.

    Les også:

Til toppen