Ber Microsoft endre Windows-lisensen

Citrix mener leverandører av virtuelle dedikerte «bokser» hemmes av dagens regler.

Ber Microsoft endre Windows-lisensen

Citrix mener leverandører av virtuelle dedikerte «bokser» hemmes av dagens regler.

En av de mer løfterike pågående tiltakene for IT-standardisering er prosjektet for et åpent format for virtuelle maskiner, kjent som OVF eller Open Virtual Machine Format. Her deltar nøkkelaktørene Citrix (gjennom XenSource), Dell, HP, IBM, Microsoft og VMware.

I sin hovedtale på LinuxWorld i San Francisco denne uken, poengterte teknologisjef i Citrix, Simon Crosby at brukere er avhengig av full interoperabilitet mellom virtualiseringsprodukter for at denne teknologien skal realisere forventningene som er knyttet til den.

Ifølge Crosby er OVF svært løfterikt. Standarden ble godkjent av bransjeorganisasjonen Distributed Management Task Force (DMTF) i september i fjor, og vil bli gjort allment tilgjengelig i løpet av de nærmeste månedene.

OVF går i hovedtrekke ut på å legge et XML-hylster rundt enhver virtuell maskin. Hylsteret skal sørge for at den virtuelle maskinen skal kunne kjøre på enhver virtualiseringsplattform. Det skal videre inneholde en sikkerhetssjekk som vern mot ikke-autoriserte endringer, en lisenssjekk, og metadata om krav til maskinvare og hypervisor.

Ifølge Crosby er OVF et første skritt mot full interoperabilitet innen virtualisering.

Blant hindringene som gjenstår, trakk Crosby fram Microsofts nåværende lisensieringsregler for Windows.

– Microsoft er nødt til å endre sine lisensieringsregler slik at det blir mulig for uavhengige programvareleverandører å redistribuere virtuelle Windows-lisenser, presiserte han.

Per i dag er det har ikke uavhengige leverandører anledning til å redistribuere Windows som del av virtuelle maskiner, der en gitt applikasjon pakkes sammen med et operativsystem for å framstå som en virtuell dedikert «boks». Det oppfattes som langt enklere å installere en slik virtuell boks i et virtualisert miljø, enn å installere en applikasjon på en fysisk server.

Ifølge tjenestene som refererte Crosbys innlegg på LinuxWorld, har ikke Microsoft kommentert hans oppfordring.

Distribusjon av ferdige virtuelle maskiner ventes å føre til store endringer for programvaredistribusjon til både PC-er og servere.

    Les også:

Til toppen