Ber Microsoft la være å skyte budbringeren

StatCounter vil ikke finne seg i kritikken mot selskapets nettlesertall.

Ber Microsoft la være å skyte budbringeren
Microsoft mener at nettlesertallene til StatCounter ikke stemmer overens med virkeligheten, men nå tar analyselskapet til motmæl. Bilde: StatCounter

Microsofts Internet Explorer har jevnt og trutt mistet markedsandeler, i alle fall siden Firefox kom på banen i 2004. I mars viste globale nettlesertall fra StatCounter at Internet Explorer ikke lenger er den mest brukte pc-nettleseren. Googles Chrome har passert.

Samme dag som dette ble kjent, kom Roger Capriotti, direktør for Internet Explorer produktmarkedsføring hos Microsoft, med et blogginnlegg hvor han hevder at tallene til StatCounter ikke stemmer. I stedet viser han til tall fra konkurrenten Net Applications, som er langt hyggeligere for Microsoft. Her går det fram at nedgangen i bruken av Internet Explorer stoppet i desember i fjor og at bruken i ettertid har vært stigende.

Capriotti kom i mars-innlegget med tre forhold som gjør at selskapet mener at tallene til Net Applications er mer korrekte enn tallene fra StatCounter – Chromes forhåndsinnlasting av sider i søkeresultatene på Google.com, vekting på bakgrunn av antallet Internett-brukere i ulike land og telling av unike brukere i stedet for sidevisninger. Dette er forhold som utvilsomt har en effekt på målingene.

Åpen brev

Denne uken kom StatCounter omsider med et svar på kritikken, i form av et åpen brev til Capriotti. I brevet går det fram at StatCounter mener at Capriotti bommer fælt med kritikken sin. Samtidig understreker selskapet at brevet på ingen måte er ment som kritikk av konkurrenten Net Applications, som faktisk inviteres på middag.

Sidevisninger

Det første temaet som tas opp i brevet, er om nettleserbruk innebærer telling av unike brukere eller sidevisninger. Net Applications teller hver registrerte nettleser én gang i døgnet. StatCounter mener at dette ikke sier noe om bruken. Dersom man i løpet av en dag åpner én webside i Firefox og hundre websider i Internet Explorer, så telles begge likt, selv om IE brukes langt mer. StatCounter teller derfor sidevisninger, siden de forteller noe om hvor mye nettleseren blir brukt, ikke bare at den har blitt brukt.

En annen fordel med telling av sidevisninger, framfor unike brukere, er at man ikke er avhengig av å gjenkjenne brukeren mellom registreringene. Tallene blir riktige selv om brukeren ikke godtar tredjeparts cookies.

Geovekting

Capriotti peker på at Net Applications vekter resultatene for de ulike landene med CIA-tall om antallet innbyggere og om hvor stor andel av innbyggerne som bruker Internett. Dette gjøres blant annet for å jevne ut skjevheter knyttet til i hvilke land de nettstedene som Net Applications gjør målingene hos, hører hjemme.

StatCounter mener dette er en ubrukelig metode. For det første er CIA-tallene for land som Kina og India tre-fire år gamle. For det andre viser undersøkelser at så mye som 69 prosent av all Internett-trafikken i Kina skjer via mobiltelefoner – og dermed ikke er relevant når det er bruken av pc-nettlesere som telles. Og til slutt viser StatCounter til at tallene ikke skiller mellom folk som bruker Internett flere ganger om dagen og de som kanskje bruker det noen ganger i måneden. Samtidig viser tall fra Cisco at nettbrukere i USA laster ned mer enn fire ganger så mye webinnhold som nettbrukere i Kina, selv om CIA-tallene viser at Kina hadde 58 prosent flere nettbrukere enn USA i 2009.

StatCounter har likevel gjort et tilsvarende regnestykke, med geovekting, for tallene fra februar. Interessant nok viste andelen til IE å være den samme som uten geovektingen, dersom man unnlot å ta med de geovektede tallene for Kina. StatCounter mener derfor at det kun er Kina som bidrar til høyere IE-andel dersom tallene geovektes. Samtidig påpeker selskapet at Kina regnes som et unntak av andre nettleserleverandører, siden så mange ser ut til å være låst til å bruke IE6 – mer enn 34 prosent, ifølge StatCounter.

I brevet blir Capriotti bedt om å fortelle nøyaktig i hvilke land IE-bruken nå øker, siden tallene til StatCounter viser at nedgangen fortsetter.

Forhåndslasting

Som nevnt trakk Capriotti fra forhåndslastingen til Chrome som det første punktet for å forklare økningen Googles nettleser har hatt i tallene til StatCounter. Men ifølge StatCounter har denne forhåndslastingen bare utgjort omtrent 1,5 prosent av alle sidevisninger gjort med Chrome, noe StatCounter mener nærmest drukner i den totale mengden av sidevisninger fra alle nettlesere. StatCounter virker faktisk litt fornærmet over at Capriotti bruker dette som et argument, uten først å be analyseselskapet om de faktiske tallene.

StatCounter har likevel siden mai skilt ut disse visningene fra de offisielle tallene. Funksjonaliteten ble innført i Chrome i juni i fjor.

StatCounter mener dessuten tallmaterialet til selskapet er langt mer omfattende enn materialet til Net Applications, siden StatCounter brukes av 75 ganger flere nettsteder, også nettsteder som ikke betaler for tjenesten.

StatCounter avslutter brevet med å fortelle Capriotti at selskapet ikke har noe problem med verken ham, IE eller Microsoft, men at selskapets problem er villende og partisk informasjon under dekke av å være en rettferdig og balansert analyse.

Nå gjenstår det å se om Capriotti benytter muligheten til å svare på tiltalen. Foreløpig ser det ikke ut til at han har gjort dette.

Tabellen og diagrammet nedenfor viser maitallene for pc-nettlesere fra både Net Applications og StatCounter.

Nettleserandelene i mai 2012, ifølge henholdsvis Net Applications og StatCounter
Nettleserandelene i mai 2012, ifølge henholdsvis Net Applications og StatCounter

Hvilke tall stole du mest på?

Les mer om: