Ber Netcom avklare bruken av «4G»

Forbrukerombudet frykter samme forvirring rundt «4G» som rundt «HD».

Ber Netcom avklare bruken av «4G»

Forbrukerombudet frykter samme forvirring rundt «4G» som rundt «HD».

Forbrukerombudet har sendt et brev til Netcom med spørsmål om bruken av begrepet «4G» i markedsføringen av kommende tjenester basert på teknologien kjent som LTE.

Utgangspunktet for brevet er et vedtak i Den internasjonale teleunion ITU, som klart slår fas at LTE ikke er kompatibel med den offisielle og vedtatte standarden for 4G, ITU-Advanced.

Brevet viser til «de siste dagers oppmerksomhet rundt Netcom sin markedsføring av mobilt bredbånd med betegnelsen 4G».

Digi.no har bidratt til denne oppmerksomheten gjennom disse artiklene:

I brevet, som er undertegnet av juridisk seniorrådgiver Petter Ravne Bugten, heter det videre:

«Vi har forståelse for at dere ønsker å kommunisere dette på en enkel måte overfor forbrukerne, og enkel kommunikasjon er viktig innenfor denne bransjen med en rekke begrep som er intetsigende for svært mange forbrukere.

«Samtidig er vi bekymret for at en forenkling av begrep i dag, kan føre til en forvirring når “ekte” 4G kommer. Bruk av ulike varianter av begrepet HD er et godt eksempel på dette.

«Innen vi viderebehandler denne saken ber vi om en kommentar til de spørsmål denne saken reiser, spesielt om dere mener at deres LTE-tjeneste faller inn under ITUs 4G-definisjon.

«Svar i saken mottas snarest mulig og senest innen 12. november 2010.»

Til toppen