Ber om hjelp mot industrispionasje

Næringslivets sikkerhetsråd mener myndighetene må gjøre mer.

Ber om hjelp mot industrispionasje
Bilde:

Oslo (NTB-Nils-Inge Kruhaug): Myndighetene må gjøre mer for å hjelpe norske bedrifter til å beskytte seg mot industrispionasje, mener Næringslivets sikkerhetsråd.

Avsløringene om massiv amerikansk overvåking av internasjonal tele- og datatrafikk, har vakt stor bekymring og sterke reaksjoner verden over.

Dansk Industri hevder at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA driver industrispionasje i Danmark, og torsdag blir USAs overvåking tema på EU-toppmøtet i Brussel.

Uante ressurser
Også i Norge vekker avsløringene av NSAs omfattende virksomhet bekymring, blant annet i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR).

– Det er klart det kompliserer bildet når man står overfor en slik aktør, som har helt uante ressurser i forhold til å kunne innhente den informasjon de ønsker, sier direktør Kristine Beitland, til NTB.

– Når vi hører at selv krypterte linjer avlyttes, så blir man jo litt maktesløs, medgir hun.

Økende omfang
Både Politiets sikkerhetstjeneste, E-tjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har de siste årene konstatert økende industrispionasje rettet mot norske bedrifter.

Det har også NSR, som blant annet er sterkt bekymret over norske bedrifters ukritiske lagring av informasjon i nettskyen, også virksomhetskritisk informasjon.

Mange bedrifter benytter gratistjenester som Google, som NSA ifølge den amerikanske avhopperen Edward Snowden har skaffet seg full tilgang til.

– Det virker nesten som om mange tror at dette ikke angår norske virksomheter, sier Beitland.

Manglende kompetanse
Næringslivets sikkerhetsråd jobber aktivt for å bistå norske bedrifter med å tette sikkerhetshull som gjør dem mindre sårbare for industrispionasje og datakriminalitet.

– Vi forsøker å gi bedriftene de nødvendige verktøy. Det handler om å gi dem kunnskap og kompetanse, sier Beitland.

– Den viktigste årsaken til at sikkerhetsarbeidet svikter hos mange, er som oftest manglende kompetanse, særlig hos ledere, sier hun.

Alliert spionasje
Å gardere seg mot en mektig aktør som NSA, som spionerer på vegne av Norges viktigste allierte, er imidlertid svært vanskelig, medgir Beitland.

– Men vi forventer at myndighetene adresserer dette på rett nivå, selv om det gjelder våre allierte, sier hun.

NSR sitter ikke på konkret kunnskap om at amerikansk etterretning står bak industrispionasje i Norge, men Beitland mener likevel at regjeringen på bakgrunn av det som har kommet fram i andre land, må ta saken opp med USA.

– Når slikt dukker opp i andre nordiske land, så må regjeringen adressere det i dialogen med dem det gjelder, sier hun.

Kan gjøre mer
Beitland mener myndighetene kan gjøre mer for å hjelpe norske bedrifter til å beskytte seg mot industrispionasje.

– Næringslivet forventer at myndighetene ser dette som et stort samfunnsproblem, sier hun.

– Man skal selvsagt ha en avklart forventning til hva myndighetene kan bidra med, men jeg mener at de kan bidra med mye mer enn de gjør i dag, sier Beitland.

NSM bistår bedrifter med å tette sikkerhetshull, og rådgivere fra PST bistår bedriftsledere med risikovurderinger.

– Men de har selvsagt også mange andre oppgaver, så de må få klarere føringer om at dette området skal prioriteres, sier Beitland. (©NTB)

Les mer om: