Ber om skriftlig forsikring om minimumspriser

De samtrafikkprisene Telenor Nett forlanger nye operatører skal betale for å bruke Telenors nett fra 1. januar gir så lave marginer at det blir bortimot umulig å konkurrere med Telenor på lokal teletrafikk. Det har fått flere operatører til å stille spørsmål om Telenor-prisene virkelig er kostnadsbaserte.

De samtrafikkprisene Telenor Nett forlanger nye operatører skal betale for å bruke Telenors nett fra 1. januar gir så lave marginer at det blir bortimot umulig å konkurrere med Telenor på lokal teletrafikk. Det har fått flere operatører til å stille spørsmål om Telenor-prisene virkelig er kostnadsbaserte.

- For sikkerhets skyld har vi bedt Telenor Nett om å gi oss en skriftlig forsikring om at de minimumsprisene Telenor presenterte i juni i år virkelig er kostnadsbaserte, sier administrerende direktør Stein Erik Larsen i aksessleverandøren Global One til digi. Selskapet skal etter planen starte "reelle forhandlinger" med Telenor Nett i midten av august.

Skjønt - reelle forhandlinger er det knapt snakk om: Konserndirektør Magnus Dokset i Telenor uttalte til digi i juni at selskapet vil møte sine konkurrerende operatører med beskjeden "take it or leave it!" når statsaksjeselskapet legger frem sine vilkår og priser for samtrafikk med andre fastnettoperatører.

- Vårt regnestykke er enkelt og det har en fasit. Vi har kort og greit lagt oss på et kostnadsnivå for terminering som er basert på selvkost, uttalte Dokset, da Telenors prisliste ble lagt fram 25. juni i år.

Etter pressekonferansen konkluderte digi med at norske telekunder bare kan glemme vesentlig lavere telepriser fra årsskiftet, selv om telemarkedet da dereguleres. "Med utsikter til negative eller svært lave marginer vil de færreste operatører overhode vurdere å kaste seg inn på lokaltelefonimarkedet", skrev digi - en vurdering Global Ones toppsjef nå sier seg enig i.

- Vi har allerede forkastet tanken på å konkurrere med Telenor på lokal teletrafikk, innrømmer Stein Erik Larsen overfor digi. Selskapet vil kun konkurrere med Telenor på telefoni i fastnettet internasjonalt. De nye operatørene, som Global One, vil dessuten kunne tjene penger på å bære trafikk til og fra mobilnettene.

- Sier det pang i telemarkedet 1. januar, eller er det bare noe de mest optimistiske brukerne håper og tror, Larsen?

- Vi håper på et lite skrall, men som du sier er marginene så lave at det neppe skjer noe revolusjonerende med prisene for lokaltrafikken. Global One ønsker en lisens for svitsjet tale, men ender nok opp med å konkurrere med Telenor kun internasjonalt. Vårt selskap er forøvrig i en noe spesiell situasjon i og med at vi samtidig svært gjerne kan tenke oss å bære trafikken for Telenor internasjonalt.

- Global One ruller nå ut ATM-nett i de industrialiserte delene av verden for å møte den nye konkurransesituasjonen. Vi tilbyr ikke ATM kommersielt til sluttbrukere ennå, men mot slutten av inneværende år skal tilbudet være der, sier Larsen, som opplyser at konjakkprodusenten Hennessy og bilprodusenten Renault er to av pilotkundene som i disse dager prøver ut Global Ones nye ATM-nett.

(Global Ones eiere - France Telecom, Deutsche Telekom og Sprint - har dog omlag fire års erfaring med kommersielle ATM-tilbud. Global One var også den første internasjonale aktøren som fullførte transatlantisk ATM-testing i samarbeid med forskningsinstitusjoner og kommersielle partnere)

Tidligere denne måneden gikk statssekretær Torstein Rudihagen i Samferdselsdepartementet hardt ut mot Tormod Hermansens uttalelser om prising av teletjenester. Rudihagen slo fast at regionale prisforskjeller er uakseptabelt og at regjeringen aktivt vil benytte den såkalte maksimalprisordningen som Telenor er pålagt, for å motvirke urimelige prisforskjeller mellom sentrale strøk og distriktene. Rudihagen fortalte samtidig at regjeringen i 1998 vil vurdere å innføre avgift på alle teleoperatører for å sikre leveranse av grunnleggende teletjenester til rimelige priser over hele landet.

Også dette reagerer Stein Erik Larsen sterkt på. Til Dagens Næringsliv i dag, sier Larsen at dersom Telenor skal få penger fra sine konkurrenter for å tilby grunnleggende teletjenester i distriktene, må statsaksjeselskapet i det minste dokumentere de underliggende kostnader for dette teletilbudet. Telia og Tele2 deler dette synet med Larsen, og viser dessuten til at Telenors konkurrenter ikke kan betale til et eget "Telenor-fond" uten at Telenor selv gjør det samme.

Da Telenor la fram prislisten for samtrafikk med nye fastnettoperatører uttalte konsernsjef Tormod Hermansen at "vi ønsker å legge til rette for et godt fungerende åpent norsk telemarked". Han la til at "samtrafikk med andre fastnettoperatører i Norge er ny og upløyd mark for mange, også for Telenor, og vi går til forhandlingen med våre nye konkurrenter med et åpent sinn, og er innstilt på sunn konkurranse på like vilkår".

Med åpningen av samtrafikk i fastnettet fra nyttår utsettes Telenor for konkurranse på et marked som i fjor utgjorde ti milliarder kroner av konsernets samlede omsetning på 22 milliarder.

Til toppen