Ber om tre milliarder

Konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor vil før sommerferien be samferdselsminister Sissel Rønbeck om en kapitalutvidelse på tre milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv torsdag..

Konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor vil før sommerferien be samferdselsminister Sissel Rønbeck om en kapitalutvidelse på tre milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv torsdag..

Etter planen skal forslaget om kapitalutvidelse legges fram for styret i løpet av juni.

- Vi arbeider nå med å sluttføre et prospekt for en invitasjon til vår eier om en kapitalutvidelse. I første omgang ber vi om tre milliarder kroner, sier konserndirektør Marit Døving i Telenor til Dagens Næringsliv. Konsernledelsen tar sikte på å få prospektet styrebehandlet før sommerferien.

For samferdselsstatsråd Sissel Rønbeck er det ingen enkel sak som nå havner på hennes bord. Samferdselsministeren har gjentatte ganger avvist alle hentydninger om en mulig privatisering av Telenor - siste gang da Tormod Hermansen i vinter fremmet ønske om en børsnotering av Telenor. Handelsminister Grete Knudsen har varslet en egen melding om eierskap i norske bedrifter, noe som sannsynligvis også vil gjøre at statens rolle som eier i Telenor blir en aktuell sak i valgkampen.

Telenors ønske om en kapitalutvidelse skyldes i hovedsak vidtrekkende planer om ytterligere investeringer innen blant annet satellittkommunikasjon, mobiltelefoni og verdiøkende tjenester som Internett.

Til toppen