Ber om utsettelse

Hellas, Portugal og Luxembourg har bedt om å få utsette 1. januar 1998 til henholdsvis år 2003, 2000 og 2000.

Hellas, Portugal og Luxembourg har bedt om å få utsette 1. januar 1998 til henholdsvis år 2003, 2000 og 2000.

Alle de tre EU-medlemmene hevder overfor EU-kommisjonen at de statlige teleoperatørene trenger lenger tid på å omstille seg til full konkurranse. 1. januar 1998 er datoen da alle EUs telemonopoler etter planen skal opphøre. Norge følger EU i denne prosessen.

EU-kommisjonen har tidligere innrømmet Hellas, Portugal, Spania og Irland opptil fem års utsettelse ved behov, mens Luxembourg ble innrømmet inntil to års utsettelse. Dette er basert på at landene har små eller mindre utviklede nett. Irland har allerede bedt om utsettelse til år 2000 på liberalisering av telefoni. Spania har ikke bedt om noen utsettelse.

Til toppen