Ber Regjeringen trekke e-postforslaget

IKT-Norge mener Regjeringens forslag til e-postforskrift er så dårlig at det bør trekkes.

IKT-Norge mener Regjeringens forslag til e-postforskrift er så dårlig at det bør trekkes.

I oktober i fjor publiserte Fornyingsdepartementet et forslag til e-postforskrift som bygget på det prinsippet at de ansattes e-post er privat, og at arbeidsgivere generelt sett ikke skal ha adgang til å lese den.

Forslaget er blitt kraftig kritisert av organisasjoner som peker på at firmaer etablerer e-post som et arbeidsverktøy, og at privat e-post kan henvises til de ansattes private e-postkontoer.

I et seks siders høringsvar slutter IKT-Norge seg til denne kritikken, og ber Regjeringen trekke hele forslaget.

IKT-Norge anfører at forslaget vil medføre «betydelige kostnader og vanskeliggjøring av den daglige styringen i de fleste virksomheter», og at det kan «bety et meget stort skritt tilbake for effektivisering av både privat og offentlig sektor».

– Vi mener også at det er uheldig at dette forslaget nå skal rushes igjennom når regjeringen har varslet en personvernkomisjon som skal offentliggjøres med det aller første, heter det.

IKT-Norge mener også at selve forslaget fremstår som «uoversiktlig, uferdig og lite gjennomarbeidet», og at det er prinsipielt feil å ta utgangspunkt i at arbeidsgiver ikke skal ha tilgang til egen elektronisk informasjon.

Innen Fornyingsdepartementet fremmer saken på nytt, må de økonomiske følgene utredes, krever IKT-Norge.

– Vi positive til at vi får et klart regelverk, men slik det fremstår nå bidrar Regjeringens forslag heller til uklarhet enn klarhet, mener bransjeorganisasjonen.

    Les også:

Til toppen