Ber staten betale for ITworks-konkurs

Kredittforskringssselskapet Hermes krever at næringsminister Ansgar Gabrielsen skal dekke tapene etter gigantkonkursen i ITworks.

Kredittforskringssselskapet Hermes krever at næringsminister Ansgar Gabrielsen skal dekke tapene etter gigantkonkursen i ITworks.

Onsdag sendte Telenor og deres datterselskap EDB Business Partner sitt nesten heleide Kongsberg-baserte ITworks til skifteretten. 380 ansatte står nå uten jobb og Telenor/EDB alene regner med å tape 110 millioner kroner.

Les også:

Trolig er totalregningen for kreditorene på over 400 millioner kroner, skriver Finansavisen. De store tapene skyldes at ITworks leverte mye maskinvare til kunder - kjøpt, men ikke betalt fra mange leverandører. De store tapene er et hardt slag for en bransjen der svært mange selskaper sliter tungt med lønnsomheten.


digi.no ringte til flere store selskaper på onsdag, men verken selskap som IBM eller den store distributøren Santech Micro Group ville kommentere leveranser eller gjeld. Men mange - deriblant Santech Micro Group - hadde forsikret seg, og Hermes Kredittforsikring blir nå sittende med mye av regningen.

Hermes Norge-sjef Thor Bendik Weider er nå sint og har sendt et skarpt brev til Næringsminister Ansgar Gabrielsen som er formell eier av statens aksjepost på 77 prosent i Telenor.

"Hermes er meget forundret over hvorledes avviklingen av ITworks AS har foregått. Det er fullt forståelig at man velger å avvikle selskaper som ikke drives lønnsomt og spesielt der man kan komme i konflikt med lovverket dersom det drives for kreditors regning. Imidlertid finner vi det meget kritikkverdig at Staten, som majoritetseier i Telenor ASA, ikke er sitt ansvar bevisst og at man ikke avvikler driften på en slik måte at leverandører og finansielle institusjoner ikke blir skadelidende.

Slik Hermes tolker pressemeldinger og mediaomtale, har ITworks slitt med store økonomiske problemer i lengre tid uten at selskapet har forsøkt å begrense kreditorenes tap. Dette er etter Hermes syn nærmest uetisk og helt unødvendig. Hermes ber derfor Telenor (evt. den norske stat) om å begrense kreditorenes tap ved å dekke fullt ut de tap disse er påført, alternativt tilby en dividende", skriver Weider.

- Vi regnet ITworks som et Telenor-selskap og hadde ikke tatt noen risiko hvis det ikke var for Telenors eierskap. Vi trodde at et selskap med en slike økonomiske muskler og med staten som majoritetseier ville oppføre seg ryddigere, sier Weider til digi.no.

Han vil ikke gå så langt som å si at ITworks har drevet for kreditors regning, noe som er straffbart.

Nå truer Hermes å nekte å forsikre leveranser til andre hel- og deleide Telenor-selskaper.

"Hermes forsikrer løpende store leveranser til hel- og deleide selskaper i Telenor-konsernet. Mange av disse selskapene er etter Hermes' oppfatning i en økonomisk situasjon som skulle tilsi at leveranser og kredittsalg ikke burde gjennomføres i åpen regning og derigjennom ikke forsikres. Hermes ser seg derfor nødt til å foreta en ny vurdering av mange av Telenors hel- og deleide selskaper der Telenors eierforhold og økonomiske stilling ikke lenger kan tillegges vekt. Dette kan bety at en rekke selskaper i Telenor vil oppleve å miste sin status som kredittverdig og derigjennom få vanskeligheter med kredittkjøp av varer og tjenester", skriver Weider i sitt brev.

For å sette trykk bak sine krav, har Hermes sendt kopi av brevet til digi.no og de største næringslivspublikasjonen i Norge.

Nærings og handelsdepartementet avviser klagen og brevet allerede nå i formiddag.
- Vi har ingen kommentar til dette. Dette er en sak for Telenor og Telenors styre, sier Janne Rathke i departementet til digi.no.

Og Telenor har som kjent gitt sitt svar da de sendte ITworks til skifteretten.

Til toppen