JUSS OG SAMFUNN

Ber USA gripe inn mot falske rykter

Påstander om subsidier, sikkerhetstrussel og piratkopiering må granskes, krever Huawei.

I Norge er Huawei nøkkelleverandør til både Telenor og Netcom. I USA anklager senatorer Huawei for å stå i ledtog med Taliban og Revolusjonsgardeni Iran.
I Norge er Huawei nøkkelleverandør til både Telenor og Netcom. I USA anklager senatorer Huawei for å stå i ledtog med Taliban og Revolusjonsgardeni Iran. Bilde: Per Ervland
25. feb. 2011 - 10:23

Den kinesiske leverandøren av utstyr til telenett, Huawei, opplever at myndighetene i USA motarbeider deres muligheter til å konkurrere på det amerikanske markedet og utnytte mulighetene der på linje med innfødte bedrifter. Gjennom flere år har USAs myndighet for utenlandske investeringer, CFIUS (Committee on Foreign Investment in the US), grepet inn mot oppkjøp som Huawei ville gjennomføre for å skaffe seg teknologi, nye kunder og innpass i nye markeder. Huawei mener dette har skadet selskapet, ikke bare fordi normal kommersiell virksomhet hemmes, men også fordi inngrepene undergraver selskapets omdømme.

Huawei ble nektet å kjøpe 3Com i 2008, de er blitt nektet adgang til amerikansk fiberoptikk, og to ganger det siste året er potensielle oppkjøp – 2Wire og Motorolas avdeling for trådløst nettverksutstyr – gått i vasken fordi selgerne har latt seg skremme av CFIUS.

I mai i fjor stilte Huawei opp som eneste interessent og kjøpte konkursboet til en amerikansk spesialist innen klyngeteknologi. I forrige uke tvang CFIUS Huawei til å trekke seg fra denne avtalen som var verdt to millioner dollar og reddet høyteknologiske 15 arbeidsplasser.

Tiltakene har ikke hindret Huawei fra å vokse forbi alle sine amerikanske konkurrenter. Det kinesiske selskapet er i dag verdens nest største leverandør av teleutstyr, etter Ericsson. Men de har bidratt til å gjøre Huawei til tema i amerikansk politikk.

10. februar i år sendte to senatorer, republikanerne Jim Webb og John Kyle fra henholdsvis Virginia og Arizona, et brev til USAs finansminister (som CFIUS sorterer under) der de advarte at Huawei kan utgjøre «en alvorlig fare» mot landets nasjonale og økonomiske sikkerhet. I brevet ble det påstått at Huawei har forbindelser ikke bare til den kinesiske hæren, men også til Taliban og Revolusjonsgarden i Iran.

Huawei har i dag publisert et åpent brev til amerikanske myndigheter der de ber om at påstander om militære forbindelser, ulovlig subsidiering, mistanke om piratkopiering, trussel mot USAs sikkerhet, forberedelser til kyberkrig og så videre, gjøres gjenstand for en formell granskning.

I brevet peker Huawei på at de har over 1000 ansatte i USA. I 2010 omsatte konsernets amerikanske datterselskaper varer og tjenester for 6,1 milliarder dollar, og de investerte 62 millioner dollar i forskning og utvikling i USA.

Påstandene om Huaweis forbindelser til det kinesiske militære bygger, ifølge brevet, utelukkende på fortiden til selskapets gründer og daglig ledere Ren Zhengfei. Ren er født i en avsides liggende by i provinsen Guizhou i 1944, og ble ingeniør i 1963. Han arbeidet i det sivile fram til 1974 da han ble med i hærens ingeniørkorps og deltok i monteringen av en kjemisk fabrikk importert fra Frankrike. Hans innsats gjorde at han ble pekt ut som utsending til en nasjonal vitenskapskongress i 1978, og til kommunistpartiets nasjonale kongress i 1982. Ren trakk seg fra hæren i 1983, og etablerte Huawei i 1987.

Huawei selv har aldri deltatt i produksjon, salg eller utvikling av teleutstyr med tanke på annet enn sivil bruk, heter det i brevet.

Når det gjelder respekt for patenter, åndsverk og opphavsrett, peker Huawei på at de selv har søkt om 49.040 patenter globalt, og hittil fått innvilget 17.765 av søknadene. I 2010 betalte de 222 millioner dollar i lisenskostnader til vestlige selskaper, hvorav 175 millioner dollar til amerikanske bedrifter. I brevet oppgir Huawei at de har utbetalt til sammen 600 millioner dollar til Qualcomm, et amerikansk utviklingsselskap innen tele som har vært i patentsøksmål med et stort antall vestlige selskaper. Huawei ble forsøkt saksøkt for patentbrudd av Cisco i 2003, men Cisco valgte å trekke søksmålet.

Til påstander om statssubsidiering sier Huawei at de mottar skattefordeler i tråd med kinesiske regler for teknologibedrifter. I 2010 utgjorde skattelettelsen 593 millioner yuan, tilsvarende 90 millioner dollar. Huawei peker på liknende ordninger i USA og andre land.

Huawei mener påstander om at de skulle utgjøre en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet bygger på forestillinger om at det skulle være mulig å misbruke deres utstyr til kyberangrep og datainnbrudd mot amerikanske installasjoner. De viser til at foreliggende dokumentasjon, blant annet fra en revisjon utført av det amerikanske IT-sikkerhetsselskapet Electronic Warfare Associates, motbeviser disse forestillingene.

– Dersom USAs regjering nærer reell bekymring av denne typen rundt Huawei, ønsker vi innsikt i hva det faktisk dreier seg om, og hvorvidt det gjelder fortiden eller vårt selskaps framtidige utvikling. Vi tror vi kan arbeide nært med USAs myndigheter i å løse mulige problemer, og vi vil absolutt rett oss etter ethvert sikkerhetskrav, heter det i brevet.

Huawei peker på at grunnløse påstander har skadet deres omdømme og deres forretningsvirksomhet.

– Det er vårt oppriktige håp at den amerikanske regjeringen vil ta opp dette ved å gjennomføre en formell granskning av enhver tvil de måtte ha i forhold til Huawei, heter det i brevet, som avsluttes slik:

– Vi har tillit til at USA vil opptre rettferdig og korrekt, og vi tror at enhver grundig granskning fra regjeringens side vil bevise at Huawei ikke driver annet enn normal kommersiell virksomhet.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.