Berendsen satser på lagring fra Sony

Berendsen Data har begynt som distributør av Sonys høyteknologiske lagringsprodukter

Berendsen Data har begynt som distributør av Sonys høyteknologiske lagringsprodukter

Berendsen er fra 1. juli distributør av Sonys høyteknologiske lagringsprodukter. Avtalen gjelder for Berendsen Data i hele Norden og omfatter avdelingene i Norge, Danmark, Sverige og Finland.

- Sony-agenturet blir en hjørnesten i Berendsen Datas strategi, sier Thomas Gillespie, nordisk divisjonsdirektør for Berendsen Data, i en pressemelding. - Sony er et av verdens sterkeste varemerker, men er per i dag best kjent som markedsleder på TV og Hi-Fi. Sonys datalagringsprodukter er minst like sterke og dette skal vi fortelle markedet i samarbeid med våre forhandlere.

Sony har ifølge Berendsen Data vært teknologisk ledende siden slutten av 1950-tallet innen utvikling av medier for datalagring. Et eksempel er DAT (Digital Audio Tape) som har satt standarden for dagens tapeteknologi. Sony har også utviklet den nye AIT (Advanced Intelligent Tape) teknologien som er en tapetype som er like rask som en harddisk. AIT har et pris/ytelsesforhold som slår alle andre medier og er derfor svært attraktiv til blant annet sikkerhetskopiering.

Berendsen Data vil levere en lang rekke produkter fra Sony, blant annet CD-ROM, CD-ROM brenner, CD-ROM jukebokser, DDS-DAT, Magnet Optisk disk, Magnet Optiske jukebokser og AIT tapestreamere.

Til toppen