Bergen bytter til Linux-servere

Bergen kommune skal fornye sine IT-systemer, og bytter ut Windows og Unix med Linux-servere. Her er detaljene:

Bergen kommune skal fornye sine IT-systemer, og bytter ut Windows og Unix med Linux-servere. Her er detaljene:

IT-infrastrukturen i Bergen kommune er fordelt på to nettverk, for henholdsvis undervisning (36.000 brukere hvorav 32.000 elever og 4000 lærere) og administrasjon (15.000 brukere). I begge segmenter skal serverparken fornyes, og som plattform har man valgt Suse Linux Enterprise Server 8 fra Novell.

I det administrative nettet skal 20 PA-Risc-drevne Unix-servere fra Hewlett-Packard erstattes med HP Integrity Itanium-maskiner. Disse kjører Oracle-databaser for kommunens saksbehandlingssystem og kjerneapplikasjoner for helse- og sosialtjenestene. De nye Itanium-maskiner skal kjøres i en Linux-klynge. Man regner med en utprøvingsfase på et halvt år, og deretter en gradvis migrering. Kommunen beholder et antall Windows-servere i dette nettet for å kjøre bestemte applikasjoner, og vil bruke Novell-verktøy for å sikre samspill i nettet. Målet for den nye plattformen på databasesiden er formulert som «kostnadsoptimal driftsstabilitet med høy grad av oppetid».

I undervisningsnettet skal alle dagens Windows-baserte applikasjonsservere byttes ut med 20 bladservere av typen IBM eServer BladeCenter, under Linux, og med et eget IBM lagringsnett. Overgangen skal gjennomføres i år. Skalerbarhet, stabilitet og sikkerhet oppgis å være de viktigste hensynene for dette valget.

Når han skal forklare hvorfor Bergen kommune valgte Suse Linux fra Novell framfor for eksempel Red Hat, gir teknologisjef Ole-Bjørn Tuftedal denne begrunnelsen:

– Vi valgte Novell Suse Linux fremfor Red Hat og andre Linux distribusjoner fordi vi bedømmer Novell Suse Linux til å ligge teknologisk lengst fremme. 64 bits støtte, sertifisert for en rekke maskinvareplattformer, det første Linux operativsystemet til å oppnå sikkerhetsstandarden Common Criteria Evaluation Assurance Level EAL3+ Certification er eksempler på dette. I tillegg anser vi Novell Suse Linux til å ha de beste verktøyene for storskala drift. For oss er deres satsning på det grafiske grensesnittet KDE et pluss, da det etter vår oppfatning ligger en generasjon foran alternativet Gnome. En annen fordel er den europeiske forankringen til Novell Suse Linux, med tradisjon for å respektere og håndtere elementer ved flerspråklighet som for eksempel nasjonale tegnsett.

Av Tuftedals betraktninger rundt grafisk brukergrensesnitt kan man lese at den strategiske vurderingen ikke er begrenset til Suse Linux på serversiden, men at man også kan være tilbøyelig til å diskutere løsninger på klientsiden fra november og utover når serverløsningene for begge nettverkene er på plass.

Om hvor mye avtalene betyr for partene, sies ingenting. Bergen kommune uttaler at de venter en effektivisering av IT-driften med «besparelser i millionklassen som kan benyttes til offentlige kjernetjenester for innbyggerne i Bergen». De tror også at de vil oppnå «bedre valgfrihet, stabilitet, skalerbarhet, ytelse og sikkerhet».

IT-direktør Janicke Runshaug Foss gir denne forklaringen:

– For Bergen kommune er det viktigste å levere optimale offentlige tjenester for våre innbyggere gjennom kostnadseffektiv kommunal drift. Foruten IT-faglige grunner til å fase inn Linux, oppnår vi en forretningsmodell som ikke er låst til enkeltleverandørers løsningsarkitektur. Ved å migrere til Linux baserer vi oss på en åpen forretningsmodell som vi tror skal sikre oss større grad av valgfrihet, mer effektiv drift og store kostnadsbesparelser som skal komme innbyggerne til gode.

    Les også:

Til toppen