Bergen Energi valgte Crystal for virksomhetsrapportering

Valget falt på Crystal Enterprise 10 fra bysbarnet Intelligent Communication.

Valget falt på Crystal Enterprise 10 fra bysbarnet Intelligent Communication.

Bergen Energi leverer tjenester innen megling, forvaltning og administrasjon av energikontrakter. Selskapet har 100 ansatte fordelt på kontorer i åtte europeiske land og omsetter tjenester for rundt 100 millioner kroner årlig.

Selskapet hadde behov for en ny løsning for virksomhetsrapportering internt, med mulighet for utvidelse til eksternrapportering i fremtiden. Den nye løsningen skulle integreres med et eksisterende sikkerhetssystem, ha gode administrasjons og distribusjonsmuligheter, samt utvidede sluttbrukermuligheter for å begrense belastningen på rapportutviklerne. Gode svartider var et viktig krav.

Valget falt på Crystal Enterprise 10. Systemansvarlig Bård Skogstrand trekker fram fordeler som kort tid fra behov til løsning, og tilgang til både akkumulerte data og underliggende tall.

Intelligent Communication leverer løsninger med en åpen komponentbasert arkitektur. Portelføljen deres omfatter også andre verktøy fra Business Objects innen beslutningsstøtte og systemintegrasjon.

Til toppen