Bergen får nytt forskningssenter for IT-sikkerhet

Universitetet i Bergen og Simula forener krefter.

Bergen får nytt forskningssenter for IT-sikkerhet
Universitetet i Bergen og Simula oppretter et nytt forskningssenter for IT-sikkerhet. Bilde: Marianne Røsvik/UiB

Universitetet i Bergen skal opprette et forskningssenter for IT-sikkerhet. Dette er en videreføring av forskningssamarbeid med Simula, kalt Simula@UiB, som institusjonene har hatt gående siden 2013.

Målet med dette samarbeidet har vært å bygge opp et internasjonalt ledende forskningsmiljø for IKT-sikkerhet. Senteret skal eies 49 prosent av UiB, og 51 prosent av Simula.

Dermed forenes to tunge forskningsmiljøer. Forskningsrådet evaluerte norske IKT-forskningsmiljøer i 2012, og Simula og UiB var to av fem grupper som fikk karakteren «excellent».

Leverer kandidater

Universitetsstyret vedtok i forrige uke å opprette et frittstående forskningssenter, delvis eid av UiB og Simula. Dette senteret skal blant annet beskjeftige seg med Forskningsrådets «Iktpluss»-program, som har som mål å bidra til utvikling av IKT-løsninger som fremmer produktivitet og effektivitet, og som kan bidra til helse og omsorg, samfunnssikkerhet, offentlige tjenester, og energi og miljø.

Senteret skal konsentrere seg om forskning på sikre IKT-systemer, kryptologi, og informasjonsteori for nettverk, ifølge vedtaket fra Universitetsstyret.

Ambisjonen er ha et finansieringsnivå tilsvarende 20 årsverk, med åtte forskere og ingeniører, ti postdoc- og PhD-årsverk, og to administrativ ansatte. I tillegg skal det uteksamineres master- og PhD-kandidater, som er tenkt å kunne gå til aktører som for eksempel Forsvarets forskningsinstitutt eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Skal styrke forskningen

Senteret, som skal hete Forskningssenteret for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet, opprettes ikke bare for å øke antallet kandidater innen IKT-sikkerhet, men også fordi det ifølge saksfremlegget er behov for en styrkning av forskning på IT-sikkerhet. Etableringen av Lysneutvalget trekkes frem som et eksempel på dette, i tillegg til enkelthendelser.

Lysneutvalget er et utvalg nedsatt av regjeringen for å kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Utvalget skal spesielt analysere elektronisk kommunikasjon, kraftforsyning, og bank og finans. Utvalget er ledet av Simula-professor Olav Lysne og Universitetet i Oslo.

Simula@UiB-samarbeidet skal overføres til det nye forskningssenteret, som også arver dette navnet.