Bergen kommune innfører papirløst byråd

Kommunen regner sparer både penger og miljø med løsning fra Microsoft og Software Innovation.

Bergen kommune innfører papirløst byråd

Kommunen regner sparer både penger og miljø med løsning fra Microsoft og Software Innovation.

Det papirløse samfunn lar vente på seg, men det går sakte fremover. Litt etter litt flyttes flere og flere papirløsninger over i digital form.

Et av områdene der potensialet for papirløse løsninger er størst, er i offentlig saksbehandling. Likevel tar ting tid.

Ett sted der det skjer ting på dette området, er i Bergen kommune. Der vedtok byrådet den 16. januar 2008, at de skal sette i gang papirløs behandling av politiske saker.

Nå, onsdag denne uken, går startskuddet. Da skal et årlig forbruk på 515.000 papirark være histore, og med det blir Bergen kommune den første som tar i bruk en elektronisk løsning på dette området.

Åpningen markeres onsdag med en åpen saksbehandling.

I tillegg til å gi en mer effektiv arbeidshverdag, regner Bergen kommune med å få store økonomi- og miljøbesparelser.

Beregninger som Bergen kommune har gjort viser at de kan spare 350.000 kroner i året på å kutte papiret. På miljøsiden betyr det at 70 trær spares hvert år, og det tilsvarer en reduksjon på 36 tonn CO2-ekvivalenter hvert år.

Ekstra bemerkelsesverdig er det at denne besparelsen kommer som en følge av at bare 20 personer går over fra papir til elektronisk saksbehandling.

Programmet som brukes i denne forbindelse er forøvrig OneNote fra Microsoft. Software Innovation har også vært med på å utvikle og sette opp løsningen.

    Les også:

Til toppen