Abonner
AVTALER & KONTRAKTER

Bergen valgte Dell

Rammeavtale for servere og nettverksutstyr.

Servere fra Dell skal bære kommunale IKT-tjenester i Bergen de kommende årene.
Servere fra Dell skal bære kommunale IKT-tjenester i Bergen de kommende årene.

Dell Norge melder at de vant et anbud fra Bergen kommune om å levere servere og nettverksutstyr. Rammeavtalen som er inngått gjelder i tre år med mulighet for ytterligere ett år. Markedsverdien er anslått til rundt 12 millioner kroner.

Svein Dyrrdal, direktør for IKT Drift i Bergen kommune, sier det i vurderingen av anbudene ble lagt vekt på driftssikkerhet, kostnadseffektivitet og integrasjon mot eksisterende infrastruktur.