Bergens-regionen slår sammen sine IT-krefter

For å oppnå stordriftsfordeler skal Bergen og 10 andre kommuner samarbeide om IT framover.

For å oppnå stordriftsfordeler skal Bergen og 10 andre kommuner samarbeide om IT framover.

IT skal nå blir det som forener Bergensregionen.

Ifølge cw.no skal Bergen og 10 andre kommuner samarbeide om IT framover. Felles infrastruktur, drift, brukerstøtte og systemvalg er målet.

Målet er å få til et langt bedre samarbeid på tvers av kommunene ved hjelp av nettopp IT.

De første møtene om prosjektet ble satt i gang i desember og forprosjektet skal gå fram til sommeren. Prosjektet skal da ha gjort konsekvensvurderinger og sett på hvordan kommunene skal jobbe sammen i praksis.

Bergen har tidligere utmerket seg med et Linux-prosjekt i samarbeid med SUSE Linux. Om Linux-ambisjonen tas videre til de 10 andre kommunene er foreløpig uklart.

Til toppen