Bergesen velger ErgoGroup

Rederiet Bergesen d.y. ASA har inngått ny avtale med ErgoGroup om leveranse av IKT-driftstjenester.

Bergesen valgte i 2002 å sette ut sin IT-drift til ErgoGroup. Nå har rederiet valgt å fornye og utvide avtalen med fire nye år. Avtalen gir ErgoGroup ansvar for all applikasjonsdrift og deler av selskapets kommunikasjonstjenester.

Avtalen har en verdi på 21,7 millioner kroner frem til utgangen av 2009.

Bergesen d.y. ASA er et av verdens ledende rederier. Rederiet eier/opererer en flåte på i alt 100 skip, og de 3500 medarbeiderne er spredt over hele kloden. Selskapet har døgnkontinuerlig drift, og er helt avhengig av datasystemer med oversikt over personell, havner, vareflyt og skip.

Til toppen