Berlingske okkuperer Schibsted

Berlingske har kjøpt 34 prosent av aksjene i SOL.dk, for å hindre at norske Schibsted allierer seg med konkurrerende danske aviser både på papir og nett. Det sier økonomi-redaktøren i Berlingske Tidende til digi.no.

Carsten Steno er redaktør i avdelingen for erhvervsstoff (økonomistoff) i storavisen Berlingske Tidende. Han forklarer at Berlingskes mål med å kjøpe seg inn i SOL.dk, er strategisk:

- SOL.dk er sterke på områder vi vil dra nytte av, for eksempel annonseområdet. Vi er for eksempel bra på erhverv/business-delen og der vil vi støtte dem. Dette er en del av Berlingske Tidendes strategiske linje. Schibsted er sterke på medier, men vil nok ikke gå inn på andre trykte medier i Danmark, sier Steno.

Berlingske Tidende legger i dag ut internettstoff fra en spesialseksjon i den trykte avisen én gang i uken, men oppdaterer også tjenesten underveis med noen internasjonale klipp om dagen. For et par måneder siden kom meldingen om at morselskapet Berlingske Officin dannet selskapet Berlingske Online for å satse på området nye medier, blant annet inkludert en oppdatert webtjeneste.

- Det er også et mål å ha den samme posisjon online som vi i dag har på trykte medier i Danmark. Vi har da bruk for samarbeidspartnere som vi kan dra fordeler av, som for eksempel SOL.dk, sier Steno, som så på nordmennene som den mest naturlige samarbeidspartner.

Berlingske Tidende ligger i sterk konkurranse med Jyllands-Posten, som lenge har hatt en svært oppegående webtjeneste, og oppkjøpet i SOL blir sett på som et ledd i kampen mot konkurrenten. Steno bekrefter dette overfor digi.no.

- Jeg kan vanskelig forestille meg at Schibsted inngår en avtale på elektroniske medier med andre nå, sier Steno.

Han forteller også at dagens avtale er en rammeavtale og at det må utarbeides nærmere spilleregler.

SOL Danmark er foreløpig ikke kommet skikkelig i gang. Etter starten 1. august 1997, gikk det i januar 1998 ut en melding om at de skulle lansere en rekke ny tjenester. SOL Danmark gikk med et driftsunderskudd på 5,5 millioner kroner i fjor og foreløpig er det bare søkeverktøyet Kvasir som er en aktiv tjeneste fra selskapet.

SOL Business Network skal i gang i april i år, mens SOL Finans skal opp i løpet av 1998. I tillegg planlegges det reiser, spill og byguide med dansk vri.

Administrerende direktør Peer Olav Østli i SOL Danmark (tidligere ansatt Telenor, Schibsted Nett og SOL Norge) opplyser at forhandlingene har pågått i et par måneder.

- Berlingske er det største avishuset i Danmark, og samarbeidet med dem blir spennende. Men med dette beveger vi ikke oss nærmere SOL slik denne tjenesten er i Norge, sier Østli.

- Schibsted er tungt inne på mediesiden i Norge og har Aftonbladet i Sverige. Vi trenger en dansk aktør på dette feltet å samarbeide med og vil få tilgang til mye innhold fra de ulike redaksjonene, sier Østli.

Han forteller at Berlingske Tidende fortsetter med sine planer om en utvidet nettutgave av avisen uavhengig av oppkjøpet.

- De vil fortsatt jobbe med planene om en internettversjon av avisen, uavhengig av SOL, sier Østerli, som også forteller at det er planer om flere ulike tjenester i samarbeid med Berlingske Tidende på SOL.dk.

- Om kort tid lanserer vi SOL Business Network. Det er en ny versjon som foreløpig kun blir lansert i Danmark, og som senere kommer til Sverige og Norge. I tillegg vil det bli lansert konsumentorienterte underholdningstjenester, sier Østli.

På SOL Business Network vil det bli bli fokusert på både danske og utenlandske nyhetstjenester i tillegg til allmenne. Dessuten er det snakk om å utnytte redaksjonsarkivene til Berlingske Tidende.

Til toppen