Berlingske Tidende kutter videre

Berlingske Tidende kutter i blant annet teknisk avdeling for å tilfredsstille overskuddskrav fra de norske eierne.

Norske Orkla Media eier danske Berlingske Officin som er selskapet bak Berlingske Tidende.

Berlingske Tidende kutter nå videre i arbeidsstokken for å tilfredsstille Orklas krav om et årlig overskudd på 15 prosent.

Ledelsen i avisen besluttet onsdag å si opp 44 ansatte på grafisk og teknisk avdeling fra nyttår, mens de som blir igjen på de samme avdelingene skal ha akseptert å bli ansatt "på funksjonærnivå", ifølge ledelsen.

Sjefredaktør og administrerende direktør Karsten Madsen sier avtalen kom i stand etter seks ukers forhandlinger med de tillitsvalgte.

Til grunn for de nye kuttene ligger ifølge Madsen en omfattende analyse der Berlingskes utgifter ble sammenlignet med utgiftene i andre aviser i Danmark og Norge. Den viste at omkostningene ligger relativt høyt, og en anbefaling gikk ut på at hele annonseproduksjonen med fordel kunne settes ut til eksterne partnere.

Men avtalen om redusert bemanning, som Madsen kaller historisk, betyr at annonsene fortsatt skal lages i avishuset.

Til toppen