Berlingske vil ikke ha portal

Berlingske Tidende angrer ikke på at de gikk inn på eiersiden av Schibsted-satsingen SOL DK, men erkjenner at det lokale, danske var viktigere for dem enn portal-tankegangen til SOL DK. Nå "bytter" Schibsted og Berlingske aksjer.

- Investeringen i SOL DK var en samtidig handel hvor Schibsted og Berlingske hadde like andeler. Schibsteds primære interesse er portal, mens vår interesse er å styrke posisjonen på det lokale marked, som er Danmark. Da bør Schibsted eie 100 prosent av SOL, og vi vil eie 51 prosent av byguiden Alt om København (AOK). Dette er en av de få transaksjoner der begge parter er fornøyde, sier konsern- og økonomiansvarlig i Berlingske, Mikael Thinghuus til digi.no.

Tidligere i dag ble det kjent at Schibsted og Berlingske "bytter" aksjer; Berlingske selger sine aksjer i SOL DK mot Schibsteds aksjer i byguiden Alt om København (AOK).

I mars i år kjøpe Berlingske en tredel av aksjene i danske SOL, for å sikre et samarbeid med det norske mediekonsernet.

- Er dere misfornøyde med at dere gikk inn i SOL?

- I starten så vi på SOL og AOK som det samme. Men vi har sett at det er mer teknologi ved portalen og mindre som minner om en avis. Vi er et avishus, og det vil fortsatt være et sterkt redaksjonelt bånd mellom Schibsted, SOL DK, AOK og Berlingske, sier Thinghuus, men vil ikke si hvor mye de har tapt på å sitte på eiersiden i SOL DK.

- Vi har fått vår eierandel i AOK. Denne tjenesten virker foreløpig veldig suksessfull. Samarbeidet med Schibsted har fått ekstra fart på vår internettsatsing. Det er klart vi har brukt penger på å investere i SOL. Og SOL taper penger, det er det ikke noen tvil om. Også AOK er forbundet med at det er en tjeneste i oppstartsfasen. Inntjeningen vil først komme på et senere tidspunkt, vi regner med at om virksomheter går i balanse i løpet av et år eller halvannet. Det er i så fall utmerket, mener han.

Eierstrukturen i AOK er 51 prosent til Berlingske og 49 prosent til Schibsted. Thinghuus utelukker ikke at det på et senere tidspunkt kan bli snakk om flere samarbeidsprosjekter i tospann med Schibsted.

- Her og nå konsentrerer vi oss om å få AOK opp å kjøre. Det er snakk om betydelige oppstartskostnader, men når den er i god gjenge, også finansielt, vil vi ikke utelukke ytterligere samarbeid. Schibsted og Berlingske tenker likt, så det er ikke usannsynlig. Gjennom vår involvering i Schibsted, håper vi på erfaringsutveksling med Allt om Stockholm, hvor Schibsted er inne på eiersiden, sier Thinghuus.

Han sier at det ikke er snakk om å samarbeide med andre norske aktører.

Til toppen