Berners-Lee er blitt "Sir Tim"

Opphavet til World Wide Web er slått til ridder av dronning Elizabeth.

Opphavet til World Wide Web er slått til ridder av dronning Elizabeth.

Nyttår er tidspunktet da den britiske dronningen utnevner nye adelsmenn og –kvinner. På årets liste ble Tim Berners-Lee slått til Knight Commander of the Order of the British Empire (KBE). Det innebærer en forfremmelse fra hans tidligere status som Officer of the Order of the British Empire (OBE).

48 år gamle Berners-Lee er kreditert som opphav til "World Wide Web" (www), systemet som ligger til grunn for bruken av Internett til formidling av dokumenter med tekst, bilder, lyd og video. I 1994 grunnla han det internasjonale konsortiet World Wide Web Consortium (W3C) for å sikre en felles videreutvikling av grunnleggende www-standarder som HTTP, HTML og URL. I dag er han bosatt i Massachusetts der han leder W3C samtidig som han forsker ved MIT. Han er fortsatt britisk statsborger.

Berners-Lees første arbeid med konseptene som seinere ble www, skjedde ved CERN tidlig på 1980-tallet i form av et ikke-publisert program til privat bruk, Enquire, for lagring og gjenfinning av informasjon. I 1989 la han dette arbeidet til grunn for et prosjekt med global hypertekst. Prosjektet skulle opprette en "verdensvev" (worldwide web) der folk kunne samarbeide gjennom å dele dokumenter med innbygde pekere til andre dokumenter. Berners-Lee programmerte den første webserveren "httpd" og den første nettleseren "WorldWideWeb" i 1990. I desember det året ble disse programmene spredd gjennom hele CERN, og sommeren 1991 ble det gjort allment tilgjengelige på hele Internettet.

Typisk ble Berners-Lee informert om sin KBE per telefon, og ikke per e-post. Han sier til BBC at utmerkelsen er en erkjennelse av at nettet ikke lenger er en trend, men en global maktfaktor.

Til toppen