Beroligende tall fra Amazon

Amazon leverte et kvartal som ventet. At resultatet falt, skyldes endret bokføring.

Amazon leverte et kvartal som ventet. At resultatet falt, skyldes endret bokføring.

Amazon.com kunngjorde sine tall for første kvartal i går. Omsetningen økte med 20 prosent til 2,28 milliarder dollar, mens resultatet falt med 35 prosent til 51 millioner dollar. Fallet i resultat tilskrives en ny regel for bokføring av utgifter tilknyttet aksjeopsjoner, og som forbedret resultatet for første kvartal 2005 med 26 millioner dollar.

Resultatet var som analytikerne hadde ventet, mens omsetningen var marginalt høyere. Korrigert for endringer i valutakurs, ville omsetningen vært 94 millioner dollar høyere, tilsvarende en bedring på 25 prosent fra første kvartal i fjor.

I Nord-Amerika vokste omsetningen med 21 prosent til 1,25 milliarder dollar, mens den internasjonale omsetningen vokste med 18 prosent til 1,03 milliarder dollar. Uten fallende dollarkurs ville den internasjonale omsetningen ha økt med 25 prosent.

Et interessant trekk med Amazon er at omsetningen av bøker vokser mindre enn omsetningen av andre varer. Elektronikk og andre varer utgjorde 28 prosent av den samlede omsetningen i første kvartal i år, mot 25 prosent i samme kvartal i fjor.

Amazon.com sier de nå venter en omsetning for hele året 2006 på 9,95 til 10,5 milliarder dollar, noe bedre enn forrige årsprognose på 9,85 til 10,45 milliarder dollar. For inneværende kvartal er prognosen en omsetning på 2,03 til 2,18 milliarder dollar og et resultat på mellom 32 og 67 millioner dollar.

Prognosen er avhengig av at Amazon.com får medhold i sin anke mot en rettslig kjennelse som gir Toys «R» Us lov til å trekke seg fra sin avtale med nettbutikken. Dersom Toysrus.com ikke lenger selger leker gjennom Amazon.com, kan dette redusere driftsresultatet til Amazon.com med opptil 25 millioner dollar i inneværende kvartal, heter det.

    Les også:

Til toppen