Berømmer regjeringens satsing på mobilt Internett

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge ser med stor glede på at den sittende regjeringen i statsbudsjettet for 2002 satser på mobilt Internett, men er skeptiske til budsjettet på flere punkter.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge ser med stor glede på at den sittende regjeringen i statsbudsjettet for 2002 satser på mobilt Internett, men er skeptiske til budsjettet på flere punkter.

- Vi har jobbet lenge med å få mobilt Internett fram i det politiske dagslyset, og omtalen i Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjettfremlegg er et viktig steg i riktig retning, forteller IKT-Norge.

Organisasjonen mener at Norge har en unik mulighet innen mobilt Internett, og er meget godt fornøyd med at regjeringen nå løfter dette opp på den politiske agendaen.

Men samtidig peker IKT-Norge på at denne omtalen ikke følger med seg mye penger til å gi denne næringen den nødvendige økonomiske drahjelpen.

- Det skal kun vurderes en økonomisk satsing på mobilt Internett og mobile tjenester, og dette er kun ett av flere gode tiltak som sammen skal dele en ramme på 7,9 millioner kroner.

Regjeringens ambisiøse mål om bredbånd til folket har blitt mye omtalt, og i statsbudsjettet er det satt av 100 millioner ekstra til IT og bredbånd.

- 100 millioner til bredbånd er ikke nok hvis tidsrammen regjeringen har satt skal holdes, sier Fredrik Syversen til digi.no.

- Vi tillater oss å spørre om en bevilgning over næringsdepartementet sitt budsjett på 53,9 millioner til Høykom-programmet er tilstrekkelig når regjeringen har satt som mål at det skal være et godt markedstilbud på bredbånd til skole, sykehus, kommuneadministrasjon og bibliotek innen utgangen av 2002 og markedstilbud til alle husstander innen utgangen av 2004. Det bevilges også penger til bredbånd over andre departements budsjett, men det finnes ingen total sum i regjeringens budsjettforslag over hvor mye som skal bevilges til bredbånd, påpeker IKT-Norge i en pressemelding.

152 millioner er øremerket IT-forskning.

- Den øremerkingen er vi litt skeptisk til. Det er viktig at det følges opp etter at budsjettet er gitt. Det har ikke vært tilfelle de siste seks årene. Det er positivt at IT-forskning er høyt prioritert, men Forskningsrådet må påse at pengene virkelig går til IT-forskning, sier Syversen.

Organisasjonen ser positivt på at regjeringen har tatt spørsmål om informasjonssikkerhet alvorlig ved å foreslå etableringen av et eget senter for IT-sikkerhet med en bevilgning på 4,5 millioner.

- Myndighetene har en viktig rolle i å sette sikkerheten i høysetet slik at folk føler trygghet og at tillit bygges til nettet, mener IKT-Norge.

Organisasjonen tror heller ikke en ny regjering vil endre budsjettet nevneverdig innen IT.

Til toppen