Berømt jurist skal mekle i Microsoft-saken

Dommeren i Microsoft-saken har gjort noe ingen har hørt om før, og bedt en av USAs mest berømte jurister mekle. Partene har reagert positivt på det overraskende utspillet.

Dommeren i Microsoft-saken har gjort noe ingen har hørt om før, og bedt en av USAs mest berømte jurister mekle. Partene har reagert positivt på det overraskende utspillet.

Mekleren er selv dommer. Richard Posner leder ankeinstansen US Court of Appeals i Chicago. Det presiseres at han i denne saken opptrer som privatperson, det vil si at det ikke dreier seg om voldgift. Dommer Thomas Penfield Jackson beholder det fulle ansvaret for saken. Timeplanen som ble bestemt fredag, skal holdes. Håpet er at når partene igjen møtes i retten, 22. februar 2000, vil de være enige om hva slags tiltak Microsoft må underkastes.

Posner er kjent som grunnleggeren av den såkalte Chicago-skolen i forretningsjuss. Antitrustekspertene som vitnet i rettssaken til Microsofts fordel, støttet seg på denne skolen. Årsaken er dens prinsipp om at antitrustsaker skal ta utgangspunkt i forbrukerens interesser. Microsoft har hele tiden argumentert med at forbrukerne har tjent på det selskapet har gjort. Myndighetene neglisjerte denne vinkelen lenge. I sin utredning om sakens fakta, la dommer Jackson vekt på at Microsofts opptreden har skadet forbrukerne.

Posner har skrevet et trettitalls juridiske bøker og et utall fagartikler. Amerikanske medier mener han aldri har uttalt seg om Microsoft-saken. Men det er funnet sitater der han roser oppdelingen av AT&T midt på 1980-tallet.

Utspillet er svært positivt mottatt i juridiske kretser. En kjent jussprofessor, Bill Kovacic fra Georgetown University, gikk så langt overfor News.com som å kalle det et "genistrek" ("a mark of genius"), og sa at aldri i det amerikanske antitrustsystemets historie har en dommer i en appelldomstol blitt bedt av en føderal domstol å mekle i en pågående sak.

Fremstående jurister kontaktet av News.com, New York Times og Wall Street Journal, er alle svært positive til utspillet og til utnevnelsen av Posner. Oppfatningen er at utnevnelsen gjør et forlik langt mer sannsynlig. Det antas at en dramatisk oppdeling av Microsoft er mindre sannsynlig, mens det på den andre siden kan være svært vanskelig for Microsoft å avslå tiltak som Posner foreslår. Det pekes ellers på at Posner antakelig vil følge meklingsprosedyrene fra sin egen domstol. Det medfører at mekleren ikke vil orientere dommer Jackson om hva som skjer under forliksforhandlingene, bare om resultatet.

Myndighetene - både justisdepartementet og delstatene - har reagert positivt på utspillet. Det samme har Microsoft. Talspersonen for Microsoft ser fram til å "arbeide sammen med dommer Posner for å finne en løsning som er rettferdig for både Microsoft og forbrukerne, og bra for høyteknologiindustrien."

Les det digi.no har skrevet om Microsoft-saken siden dommeren leverte sin utredning om sakens fakta, 5. november:


Microsoft-saken: Neste dom tidligst i februar
Lovhjemmel for fortgang i Microsoft-saken
Microsofts aksjonærer hyllet Lederen
USA: Bremset fall for Microsoft-aksje
Sun krever spesifikke tiltak mot Microsoft
Sterkere krav om å dele opp Microsoft
Et forlik betraktes som usannsynlig
Bare forlik kan avverge kjennelsen "skyldig"
Kvester Microsoft for monopol og skadeverk

Les om de minst ni milliarder dollar Microsoft har brukt til å kjøpe opp og investere i andre selskaper siden januar:


Microsoft investerer milliarder i Internett og bredbånd
Microsoft er en kraft innen telekom og kabel-TV
Oppkjøp skal sikre vekst for Microsofts portal MSN
Microsoft: Strategiske investeringer i spill
Microsoft kjøper opp multimediateknologi
Microsoft-investeringer innen nettverk, verktøy og programutleie

Til toppen