Beskjedne forventninger

Stig Ervik, som blir ny administrerende direktør i det fusjonerte Datavarehuset/Telehuset vil vektlegge logistikkfunksjonen i det nye selskapet. Han vil imidlertid ikke ta munnen for full når det gjelder omsetningsutviklingen i selskapet.

Stig Ervik, som blir ny administrerende direktør i det fusjonerte Datavarehuset/Telehuset vil vektlegge logistikkfunksjonen i det nye selskapet. Han vil imidlertid ikke ta munnen for full når det gjelder omsetningsutviklingen i selskapet.

Som påtroppende direktør i det fusjonerte selskapet, bedyrer Stig Ervik at logistikkfunksjonen blir det sentrale element for det nye selskapet.

- Jeg har vektlagt en effektiv vareflyt i de månedene jeg har virket i Datavarehuset. Dette er også noe jeg vil føre videre i den nye kjeden, sier Ervik til digi:data, som forøvrig kan fortelle at han ikke forventer noen eksplosjonsartet omsetningsvekst som hovedstrategi for selskapet.

- I 1997 forventer vi en omsetning på omlag 750 millioner korner. Dette er omtrent det samme som de to selskapene totalt omsetter for i inneværende år. Omsetningsveksten forventer vi vil komme senere, sier direktøren, og legger til at det for 1997 vil være relistisk å forvente et lite overskudd.

- Det er vanskelig å tallfeste mine forventninger, men målet er å gå i pluss, sier Ervik som forøvrig heller ikke er økonom av opprinnelse. Jeg har teknisk bakgrunn, men den viktigste egenskapen er at jeg er målrettet, avslutter Ervik.

Til toppen