Beskylder europeisk mobilbransje for overprising

Den internasjonale telebrukerorganisasjonen International Telecommunications Users Group (INTUG) beskylder mobilbransjen for å konstruere prissystemer som er altfor kompliserte og uforutsigbare, foruten at mobilselskapene tar seg overbetalt for roaming.

Den internasjonale telebrukerorganisasjonen International Telecommunications Users Group (INTUG) beskylder mobilbransjen for å konstruere prissystemer som er altfor kompliserte og uforutsigbare, foruten at mobilselskapene tar seg overbetalt for roaming.

EU-kommisjonen skal senere denne måneden granske roaming-regimene, det vil si det en mobiloperatør tar av penger for å formidle en samtale fra en annen operatørs nett til sitt eget.

INTUG mener kommisjonen har nok å ta fatt på, og anklager mobilselskapene for både å ta for høye roamingavgifter og for å lage for kompliserte prissystemer.

Administrerende direktør for brukerorganisasjonen Ewan Sutherland, sier til Communications Week International at det er på tide at noen spør hvordan de ulike operatørene kan ta så ulikt betalt for det som virker som nøyaktig samme tjeneste. Som eksempel nevner han at det i Irland koster det danske mobilbrukere 120 prosent mer for å ringe hjem enn det det koster en irsk mobilkunde når han eller hun er i Danmark.

Tilsvarende eksempler finnes det mange av i Europa. Et annet er at en tysk mobilkunde i Nederland betaler tre til fire ganger så mye som en nederlandsk mobilbruker ville gjort i Tyskland. Men det er billigere for den nederlandske mobilkunden i Tyskland å ringe til Nederland enn det er for en tysker i Tyskland å gjøre den samme samtalen.

- Helt vilt kommenterer, Sutherland.

INTUG mener også at operatørene gjør det unødig komplisert for mobilkundene med et utall av ulike priser avhengig av operatør og land. Det er også vanskelig for mange å finne ut hvordan en får ringt med den billigste operatøren, i stedet for å ringe med den som har de sterkeste signalene.

En annen ting organisasjonen reagerer på er at mottaker må betale for å motta samtaler når han eller hun befinner seg i utlandet. Southerland mener de ulike nasjonale telemyndighetene må bestemme seg for fordelingen av ansvaret. Er det den britiske reguleringen som gjelder for en britisk mobilkunde i Spania eller for en spansk kunde i Storbritannia, spør han.

Til toppen