Beskytter programvare mot diktaturer

En ny lisens for åpen kildekode krever at brukerne følger opp menneskerettighetene. Ellers vil hvem som helst kunne saksøke dem i USA.

En ny lisens for åpen kildekode krever at brukerne følger opp menneskerettighetene. Ellers vil hvem som helst kunne saksøke dem i USA.

Lisensen Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement (HESSLA) er utarbeidet av den internasjonale hackergruppen (hacker i positiv forstand, altså ikke "cracker") Hacktivismo, i samarbeid med juridiske eksperter fra advokatfirmaet CyberBrief.

HESSLA har de samme bestemmelsene om endringer og distribusjon som andre lisenser for åpen kildekode. Det som er nytt, er bestemmelser som verner programvaren mot misbruk.

HESSLA stadfester at både Hacktivismo og andre brukere kan saksøke brukere av HESSLA-beskyttet kode dersom de bruker den på en ondsinnet måte eller endrer koden på en måte som åpner for ondsinnet bruk.

Det forbys i klartekst å legge til spionvare, overvåkingsvare eller tilsvarende uønsket kode. Organisasjoner tilknyttet offentlige myndigheter forplikter seg ved bruk av HESSLA-lisensiert programvare til å avstå fra ethvert brudd på menneskerettighetene, slik de blant annet formuleres i FN-erklæringen og andre anerkjente dokumenter.

Formuleringene om hvem som kan saksøke for brudd på lisensen, gir privatpersoner og aktivister store muligheter. Hvis bruddet begås av en privatperson, kan bare Hacktivismo gå til sak. Men dersom offentlige myndigheter eller representanter for offentlige myndigheter bryter lisensen, kan enhver annen bruker av HESSLA-beskyttet programvare gå til sak - i det amerikanske rettsystemet.

CyberBrief mener de til og med har fått til holdbare formuleringer som tvinger amerikanske domstoler til å behandle søksmål rettet mot utenlandske regjeringer.

Dette innebærer at dersom for eksempel kinesiske myndigheter skulle finne på å bruke et HESSLA-beskyttet program, vil amerikanske aktivister stå klare til å gå til sak for deres brudd på menneskerettighetene.

HESSLA kan oppfattes som en provokasjon, ikke bare mot krefter i USA og i andre land som krenker menneskerettene, men også mot hele fellesskapet for åpen kildekode. Det er et forsøk på å politisere markedet for åpen kildekodeprogramvare, og trekke skillelinjer mellom dem som knytter åpen kildekode til menneskeretter, og dem som ikke gjør det.

En eventuell HESSLA-lisens for Linux vil antakelig ikke tvinge Kina i armene på Microsoft, men det kan føre til mye støy og krangel i USA. Og det er slett ikke sikkert at kinesere som tyr til åpen kildekode for å gjøre det rimeligere å dra fordel av moderne informasjonsteknologi, ser fram til en situasjon der de kan stemples som opposisjonelle eller regimetro avhengig av hvilken lisens de velger.

Til toppen