Beslutningsstøtte for «alle» er SASs viktigste sprang

SAS Institutes nye platform for beslutningsstøtte for de mange, er selskapets hittil største lansering.

SAS Institutes nye platform for beslutningsstøtte for de mange, er selskapets hittil største lansering.

30. mars er den formelle lanseringen av beslutningsstøttesystemet SAS 9 fra SAS Institute. I mange uker har selskapet kjørt en nedtelling på sine nettsider, og fagpresse og viktige kunder er briefet. I Norge holdt selskapet et stort arrangement i begynnelsen av mars. Toppsjef Jim Goodnight mener SAS 9 utgjør programvarehusets viktigste sprang noen gang.

SAS 9 er en plattform som alle SAS-applikasjonene bygger på. Det er lagt stor vekt på brukervennlighet – SAS skal brukes av beslutningstakere, ikke nødvendigvis IT-eksperter – og åpenhet mot alle typer datakilder og standarder.

– SAS 9 har et ekstremt fokus på brukervennlighet, sier salgssjef Kirsti Øberg i SAS Institute Norge. – Visjonen er «business intelligence» for massene. SAS 9 inneholder veldig mange nye ting på brukersiden. Det skal ikke være for spesialister, verken innen statistikk eller på fjerdegenerasjonsspråket SAS Base. Det skal være pek og klikk for å få rapporter. For å sikre at hver bruker får lett oversikt over all informasjon han eller hun har bruk for, kan administrator legge inn en egen filter.

Brukervennligheten gjør seg også gjeldende i form av integrasjon mot andre programmer, alt fra Microsoft Office til Siebel. Office-programmer kan få egne SAS-menyer slik at repporter og analyser kan hentes ut og bearbeides videre av dem som er vant med det grensesnittet.

– Vår erfaring er at mange potensielle brukere oppfatter at vår brukerterskel har vært for høy. Prisen har vært konkurransedyktig, det er brukerterskelen som har vært problemet.

I den nye brukervennligheten ligger også en mulighet for å omgå konsulenter.

– Strategi og handlingsplaner kan legges inn i SAS-verktøyene, som så innstiller på en del naturlige målepunkter. Brukeren får en tilordningsdel hvor man legger inn visjon og handlingsplan. I neste fase kommer parametrene.

SAS 9 legger ekstra stor vekt på det spesialistene kaller ETL – «extract, transform, load».

– Dette er egne datalagre spesielt tilrettelagt for beslutningsstøtte, og er noe av det som skiller oss fra konkurrentene, forklarer Øberg. – ETL er 80 prosent av kostnadene i å opprette SAS-basert beslutningsstøtte, og tar en enda større andel av utgiftene til drift. Poenget er at du da får et lager av helt aktuell informasjon. Du henter ikke bare ut informasjon om fortiden. Du har et kraftig verktøy for å lage prognoser, og til rette forretningsdriften etter det som sannsynligvis vil skje. ETL-prinsippet gjør det mulig å komme raskt i gang og forfine etter hvert.

Sanntidsdatavarehus inneholder enorme mengder data, og de må være optimaliserte med tanke på beslutningsstøtte.

– Dette er en teknologi SAS har lagt svært mye arbeid i. Ulik bruk krever ulike datalagre. Vi har ikke relasjoner og heller ikke indekser. Å lagre i SAS framfor for eksempel SAP Warehouse innebærer at man får samme ytelse i regnekraft og datamengde men en femdel av maskinvaren.

Øberg insisterer på at det er feil å kalle denne plattformen for «proprietær».

– Vi kan lagre data i alle slags formater, også DB2 og Oracle, og vi forholder oss til alle åpne standarder, både på Java- og .Net-siden. Vi kan kjøre på Linux, stormaskin, Unix og Windows. Vi er helt åpen med tanke på maskinvareplattform og annen programvare og datakilder.

Et viktig kort for SAS er egne verktøy for datakvalitet, en videreføring av teknologien selskapet overtok da det kjøpte Dataflux i juni 2000.

– Dårlig datakvalitet undergraver nytten og verdien av mange beslutningsstøttesystemer. Metodikken som Dataflux utviklet for å vaske data, er innlemmet i kjernen av SAS.

På toppen av plattformen SAS 9 kommer bransjespesifikke tillempninger.

Blant de første i Norge som har eller vil gå over til SAS 9, er Statistisk sentralbyrå som de siste årene har brukt SAS i stadig større utstrekning for å håndtere store datamengder effektivt, og Telenor Direkte som bruker SAS9 for tilrettelegging, vedlikehold og drift av produksjonsløsninger for direkte markedsføring.

– Vi er i ferd med å lage en utgave rettet spesielt mot det offentlige. Myndighetene i Wien bruker i stor utstrekning SAS 9 for å styre byen.

Øberg mener å ha erfaring for at de store ERP-verktøyenes innebygde rapporter brukes i stadig mindre grad.

– Det er mer lønnsomt å legge et nivå til for å få bedre og mer aktuelle rapporter. Ofte oppfatter vi det slik at vår største konkurrent er Excel, fordi brukerne ikke har systematiske verktøy for å skaffe dem den informasjonen de trenger til sine beslutninger.

Selv om SAS Institute i stadig større grad profilerer seg mot mindre bedrifter, er det klart at SAS 9-implementering krever mye.

– Vi er ikke for bakeren på hjørnet. Du må være villig til å bruke noen hundretusen kroner på en SAS løsning. Til gjengjeld får du da ikke bare kunnskap som forklarer fortiden. Du får et grunnlag for å analysere aktuelle trender, på et stadig bedre beslutningsgrunnlag. Det blir et stadig sterkere fortrinn i konkurransen å fokusere på «analytisk intelligens» der man hele tide forfinere målparametrene man trenger for å lede bedriften.

Til toppen