Beslutningsstøtte for Office 365

Microsoft slipper «Power BI».

Beslutningsstøtte for Office 365
Power BI gjør det enkelt å dele arbeidsbøker som utnytter beslutningsstøtteverktøyene i Excel, også med mobile brukere. Bilde: Microsoft

Tidligere denne uken kunngjorde Microsoft at skytjenesten «Power BI for Office 365» nå er allment tilgjengelig.

Tjenesten er tilgjengelig for bedrifter og organisasjoner med E3 eller E4 abonnement på Office 365. I introduksjonsfasen er prisen 20 dollar per bruker per måned.

Hensikten med Power BI beskrives som å opprette et skybasert miljø for beslutningsstøtte (BI er «business intelligence») der medarbeidere kan dele innsikter, samhandle og få tilgang til rapporter.

Seks typer funksjonalitet framheves:

  • Power BI-brukere kan raskt opprette områder for å dele arbeidsbøker i Excel.
  • Arbeidsbøker og rapporter i disse områdene vil alltid kunne oppdateres fra sine opprinnelige datakilder.
  • Områdene vil også kunne lagre spørringer fra Excel-funksjonen Power Query. Det innebærer at områdemedlemmer kan ta på seg å utarbeide og forvalte spørringer for andre.
  • Power BI innbyr til selvbetjent beslutningsstøtte gjennom Excel, ifølge Microsoft.
    Power BI innbyr til selvbetjent beslutningsstøtte gjennom Excel, ifølge Microsoft.
  • Områdene kan også tilordnes en egen datakatalog («Data Catalog»). Det betyr at områdemedlemmer vil kunne finne data gjennom søk i Excel.
  • Data vil kunne gjenfinnes gjennom spørsmål stilt på naturlig språk.
  • Mobil tilgang sikres gjennom HTML5 og en egen «Power BI Windows App».

Microsoft mener Power BI gir bedrifter og organisasjoner anledning til å legge opp selvbetjent beslutningsstøtte.

Verktøyet forklares på et eget nettsted: PowerBI.com.