Beslutningsstøtte koker ned til to alternativer

En Gartner rapport om verktøy for beslutningsstøtte koker feltet ned til to alternativer: Cognos og Business Objects.

En Gartner rapport om verktøy for beslutningsstøtte koker feltet ned til to alternativer: Cognos og Business Objects.

I Norge har særlig to selskaper kunngjort aggressive hensikter innen feltet forretningsanalyse og beslutningsstøtte, ofte betegnet "business intelligence": etablerte Component Software og nyopprettede RAV Norge AS. Disse har valgt hvert sitt hovedverktøy, Business Objects (Component Software) og Cognos (RAV Norge ble dannet av dem som inntil nylig frontet Cognos gjennom GE Capital IT Solutions).

Både Cognos og Business Objects påberoper seg en rapport som Gartner offentliggjorde for to uker siden, Business Intelligence Magic Quadrants: Turbulent Waters, der verktøyene for forretningsanalyse og beslutningsstøtte analyseres i forhold til parametrene "leveringsevne" og "helhetlig visjon".

Gartners analyse oppsummeres i illustrasjonen til høyre, der oppfatningene fra en tidligere analyse, i mars i år, også er tegnet inn. Her er det tre viktige poeng. Business Objects og Cognos er to suverene ledere innen teknologi for beslutningsstøtte. Business Objects har fortsatt et forsprang på Cognos. Business Objects har beveget seg nedover i vurderingen siden mars, mens Cognos har beveget seg oppover.


Gartner roser versjon 7.0 av Cognos, men sier seg bekymret over at Business Objects' oppkjøp av Acta kan virke distraherende på selskapets ledelse, og over at neste utgave av Business Objects er forsinket.

Til toppen