Besøkshopp på nett når nyheter skjer

Aftenposten er den eneste av de store avisene som bruker sin nettredaksjon til å gi oppdaterte nyheter hele dagen og kvelden. Og det har de gjort lenge nok til å se virkningen av satsingen. - Vi gjør betydelige hopp på besøksfrekvensen når store saker skjer, sier Terje Avner, redaktør for Aftenposten Interaktiv.

Aftenposten er den eneste av de store avisene som bruker sin nettredaksjon til å gi oppdaterte nyheter hele dagen og kvelden. Og det har de gjort lenge nok til å se virkningen av satsingen. - Vi gjør betydelige hopp på besøksfrekvensen når store saker skjer, sier Terje Avner, redaktør for Aftenposten Interaktiv.

I sommer forberedte amerikanerne seg på en ny krig med Irak, og et kapret fly landet på Fornebu. På en og samme dag. Det gjorde store utslag på besøksfrekvensen i Aftenposten Interaktiv. - Vi hadde en markert økning i antall lesere den dagen. Rett etter fjernsynsnyhetene, logget folk seg på internett og fulgte utviklingen på Aftenposten Interaktiv, sier Terje Avner til digi:media. Og selv om han er overbevist om at oppdaterte nyheter er den riktige veien å gå for nettversjonen av Aftenposten, er han også overrasket.

- Vanligvis dabber frekvensen av på ettermiddagen. I dette tilfellet, satt leserne hjemme og fulgte utviklingen av kaprersaken på internett. Det var en veldig positiv overraskelse, sier Avner.

I praksis, har Aftenposten Interaktiv en egen redaksjon som sørger for å oppdatere nyhetsbildet fra klokken åtte om morgenen til ti om kvelden. Som regel, plukker de ut utvalgte saker fra morgenens papirutgave, og konsentrerer seg om de. Den siste tiden, har blant annet den spente situasjonen i Israel, Palme-saken og statsbudsjettet vært prioritert av nettredaksjonen. Leserne av papirutgaven blir informert om at saken oppdateres på internett ved å plassere web-adressen under de prioriterte sakene.

- Vi er opptatte av synergieffekten mellom nettredaksjonen og papirredaksjonen. Vi plukker saker fra de, og de plukker saker fra oss, sier Avner, som altså mener det har liten hensikt å bare legge ut en elektronisk versjon av papirutgaven på internett.

Aftenposten Interaktiv har vært i drift i litt over ett år nå. Hvilken retning tar de på internett?

- Kostnadsrammen på å ha en såpass oppegående nettredaksjon er diffus. Og så lenge den er det, ønsker vi å utvikle oss sakte men sikkert, sier Avner. - Selv om det vil komme noen videreutviklinger, vil vi nok se mest av det vi har i dag - kontinuerlig oppdaterte nyheter og bakgrunnsinformasjon, legger han til. Som en av videreutviklingene, nevner han Aftenpostens satsing mot skolene. Denne tjenesten inngår i Schibsted Nett og Oslo Energis kontrakt med Oslo-skolene.

Hvilke råd vil du gi til konkurrentene dine?

- Jeg vil vel helst ikke gi noen gode råd. Men vårt prinsipp er at aviser som legger seg ut på nett, må konsentrere seg om nyheter og bakgrunnsstoff. Selv om sidesprang fra dette kan være morsomt, må disse sidesprangene komme i andre rekke, sier Avner.

Hos konkurrenten Dagbladet, har nettutgaven konsentrert seg om å legge ut artikler fra papirutgaven. Videreutviklingen har gått på slike "sidesprang" som Avner omtaler. Men Dagbladet på Nett er ikke fornøyd med tingenes tilstand.

- Vi har lenge forstått at dette mediet krever en organisasjon som ikke leverer nyheter morgenen etter. Internett som distribusjonskanal for ferske nyheter, må utnyttes, og det er helt riktig at vi ikke gjør det, sier Terje Johansen i Dagbladet på Nett. - At vi ikke gjør det ennå, legger han til.

Terje Johansen mener også at internett foreløpig ikke er modent for en storsatsing på kontinuerlig oppdatering av nyheter. - Jeg tror ikke det er den måten internett brukes i dag. Men det at Aftenposten er med på å endre folks nyhetsvaner, gjør det lettere for oss å komme etter senere. Det er veldig hyggelig at Aftenposten skaper en etterspørsel, og jeg tror ikke vi blir mindre attraktive på sikt, mener Johansen.

Til slutt: Første november kommer den mye omtalte og ryktepregede Nettavisen. I følge uttalelser til media, skal Nettavisen til enhver tid dekke det aktuelle nyhetsbildet. Hvis alt klaffer, vil denne tjenesten bli en reell konkurrent til de som leverer generelle nyheter på internett. I praksis, betyr det per i dag nettversjonene av Aftenposten, Dagbladet, VG, NRK, P4 og RiksNytt.

Til toppen