Best å jobbe i Microsoft Norge

Microsoft Norge havnet på topp-ti listen blant de beste arbeidsplassene i Europa.

Microsoft Norge havnet på topp-ti listen blant de beste arbeidsplassene i Europa.

Konsulent- og analysevirksomheten Great Place to Work Institute, har på bakgrunn av nasjonale kåringer av gode arbeidsplasser i 15 europeiske land, kåret de 100 beste deltagerbedriftene i Europa.

Microsofts avdelinger i Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia er vurdert som en av Europas ti beste arbeidsplasser i kåringen «Great Place to Work». Selskapet er også inne blant de tre beste på bransjelisten for IT og telekommunikasjon, skriver Ukeavisen Ledelse.

Ansatte i deltagerbedriftene har tatt stilling til i overkant av 50 påstander om arbeidsplassen sin innenfor dimensjonene troverdighet, respekt for ansatte, rettferdighet, stolthet og fellesskap. Medarbeiderundersøkelsen utgjør 2/3 av bedriftens sluttscore, mens 1/3 av scoren beregnes ut fra svar fra ledelsen og fakta om organisasjonen. I Norge er kåringen gjennomført for andre gang. 16 norske arbeidsplasser har deltatt. Etter Microsoft Norge ble Pfizer, Teekay Norway, Sparebanken Hedmark, GlaxoSmithKline, Fast Search & Transfer, TVNorge og McDonald's kåret til Norges beste arbeidsplasser.

Microsoft har i tillegg vunnet en spesialpris som beste europeiske bedrift innen dimensjonen «Respekt». Respekt betyr i denne sammenhengen respekt for ansatte i form av støtte til profesjonell utvikling, påskjønnelse for godt arbeid, samarbeid med ansatte om relevante beslutninger og omsorg for medarbeidere som hele personer.

Direktør for de menneskelige ressursene i selskapet, Bjørn Hopland, er godt fornøyd med at selskapet klatrer så høyt også på europeisk nivå. Spesielt gledelig synes han det er at de gjør det godt innenfor dimensjonen «Respekt»

– Respekt er det vi har jobbet mest med her hos oss. Det handler om å lytte til de ansatte, og om å involvere dem i forhold har med arbeidsmiljø og selskapets retning å gjøre, sier personaldirektør Bjørn Hopland til Ukeavisen Ledelse.

Microsoft Norge har faste frokostmøter hver fredag. Her får de ansatte bred informasjon om det som foregår på arbeidsplassen, aktiviteter lanseres og medarbeiderne kan gi tilbakemeldinger. I tillegg brukes webbaserte undersøkelser hvor ansatte kan gi tilbakemeldinger, komme med egne innspill og stemme over foreslåtte tiltak.

Great Place to Work Institute har på basis av arbeidsplasskåringer i 15 europeiske land, kåret de ti beste arbeidsplassene blant deltagerne i Europa. Her er vinnerne i alfabetisk rekkefølge (de er ikke rangeret innbyrdes):

Bain & Company

Internasjonalt konsulentselskap Frankrike, Spania og Storbritannia fremheves for: <>Kvinnetiltak, utplassering hos andre arbeidsgivere, innvilger ofte sabbatsår, samfunnsengasjement.

Boston Scientific, Tullamore

Medisinsk utstyr Irland, fremheves for: Opplæring og utdanning, kommunikasjon med ansatte, teamånd, jevnlige fornøyelsesdager.

Johnson & Johnson

Kosmetikk og hygieneprodukter Italia og Østerrike fremheves for: Tiltak for balanse jobb/ privatliv, fleksitid-ordninger, tilbud om tjenester som vaskeri, mat til familien og barnepass. Mange kvinner i lederstillinger.

Kjaer Group

Bygger og selger biler til frivillige organisasjoner i u-land Danmark fremheves for: Opplæring, teknisk og personlig utvikling for alle ansatte, utdanning, ivaretakelse av ulike kulturer ved blant annet alternative menyer for muslimer i kantinen.

Microsoft Informasjonsteknologi

Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige,Tyskland fremheves for: Egne, gode programmer i alle de 12 datterselskapene innen medarbeiderutvikling, fleksibilitet, balanse jobb/privatliv. I Tyskland får ansatte jobbe med velferdstjenester i én uke.

Nackageriatriken

Privat pleieinstitusjon for eldre Sverige fremheves for: Positivt arbeidsmiljø. Åpen, god kommunikasjon med ansatte. Kompetanseutvikling, inntil 300 timer per år per ansatt.

Pentascope Konsulentselskap Nederland

Fremheves for: Nettverksorganisasjon med entreprenørkultur. Årlig bytter konsulenter og ledere roller. Beslutninger baseres på samtykke. Personlig coach og mentor til alle.

Unilever Forbruksvarer

Næringsmidler, renhold, personlig hygiene Hellas fremheves for: Opplæring- og utviklingstiltak, inkludert programmer ikke relatert til jobb. Bonusprogram for alle. Fordelsprogram for ansatte med barn. Deler ut skole- og universitetspriser.

Til toppen