Best lønn hos de beste IT-organisasjonene

Best lønn hos de beste IT-organisasjonene

Analyseselskap mener det er en positiv sammenheng mellom lønnsnivå og effektivitet.

Analyseselskapet Hackett Group har lagt frem en analyse hvor de blant annet skriver at de beste IT-organisasjonene betaler sine ansatte bedre enn gjennomsnittsorganisasjonene.

Ifølge analyseselskapet bruker såkalte "World-Class" IT-organisasjoner mer penger på investeringer og på å lønne sine ansatte, enn organisasjonene som presterer på et gjennomsnittsnivå.

De beste organisasjonene har 28 prosent færre IT-ressurser per tusen ansatte, men den potensielle gevinsten her spises opp av høyere lønnskostnader. Ifølge deres rapport lønner de beste organisasjonene sine ansatte med 32 prosent høyere lønn enn gjennomsnittet.

Selv om de har større IT-relaterte kostnader, mener allikevel Hackett Group at disse organisasjonene skiller seg positivt ut. Det begrunnes blant annet med at de har en mer strategisk tilnærming til sine oppgaver og at det gjør dem mer effektive.

Ifølge analysen bruker de mest effektive IT-organisasjonene 45 prosent mindre på finansielle operasjoner, 25 prosent mindre på innkjøpsprosesser og 13 prosent mindre på personaladministrasjon. Dermed har de en bedre fortjeneste på tross av at de betaler bedre lønninger og bruker mer på IT-drift.

- Mens mange selskaper fortsetter å kutte IT-budsjettene, forstår de beste IT-organisasjonene at de gjennom selektiv investering i IT kan redusere sine andre salgs og administrasjonskostnader, sier Scott Holland, senior rådgiver i Hackett Group.

Til toppen