Best om NetCom kjøper Tele2

NetCom står klar til å kjøpe Tele2 Norge. Det tror telekomanalytiker Terje Dønvold, som i en rapport skriver at Tele2 først vil bli videreselger av NetComs mobiltjenester.

NetCom står klar til å kjøpe Tele2 Norge. Det tror telekomanalytiker Terje Dønvold, som i en rapport skriver at Tele2 først vil bli videreselger av NetComs mobiltjenester.

Tele2 Norge har bare en knapp uke igjen på å sette opp 821 basestasjoner og å gi et par millioner nordmenn dekning i selskapets nye mobilnett.

I dag er det de færreste som tror Tele2 vil være i stand til å følge opp konsesjonen som tidligere administrerende direktør i Tele2 Norge, Henrik Ringmar signerte på i desember i fjor. Siden da er Ringmar omplassert til ledervervet for UMTS-utbyggingen til Telia og Tele2 i Sverige, mens Markus Täkte ble sendt til Norge for å håndtere Tele2s UMTS-søknad.

I en rapport til Post- og teletilsynet skriver Dønvold at Tele2 Norge nå er en naturlig oppkjøpskandidat for mobilselskapet NetCom GSM ASA, skriver Finansavisen.

NetCom er i dag eid av Telia. Og i Sverige samarbeider Telia og Tele2 om utbyggingen av et felles UMTS-nett. Telia var etter salget av Telia Norge i desember 1999 ikke representert i Norge før kjøpet av NetCom i august 2000. Men NetCom er i dag bare representert i mobilmarkedet, ikke i markedet for fastnettelefoni. Det er Tele2, og trolig ser Telia det som formålstjenelig å tilby et bredere spekter med teletjenester enn bare mobiltelefoni i Norge.

For Tele2 Norge vil det derimot være vanskelig å opprettholde troverdighet i markedet dersom selskapet ikke følger konsesjonen for utbygging av tredje generasjons mobilnett (UMTS), spesielt ikke etter at både selskapets mobilsjef og administrerende direktør gjennom hele høsten har sagt at alt går etter planen.

I rapporten heter det at en først vil se at Tele2 Norge bytter leverandør av mobiltjenester fra Telenor i dag til NetCom.

Dønvold, som jobber for Cura Consulting, mener at en løsning der NetCom kjøper Tele 2 Norge er den beste løsningen for det norske telekommarkedet.

Til toppen