Bestå og få 30.000 kroners PC

Alle de 92 ansatte i Ringeriks-kraft som består Datakort-eksamen, får gratis hjemme-PC til en verdi av 30.000 kroner.

Alle de 92 ansatte i Ringeriks-kraft som består Datakort-eksamen, får gratis hjemme-PC til en verdi av 30.000 kroner.

Ringeriks-Kraft er det første selskapet i Norge som tilbyr Datakort-ordningen til sine ansatte.

- Ringeriks-Kraft har et sterkt fokus på riktig og effektiv IT-bruk som et virkemiddel for økt effektivitet. Derfor ønsket vi å knytte en dokumentèrbar kompetanse til prosjektet. For å få PC-pakken må hver av de 92 ansatte tilfredstille kravene til Datakortet, sier IT-sjef i Ringeriks-Kraft, Bjørn Ramton.

- Det fullstendige kortet krever at våre ansatte består en 45 minutters prøve à syv moduler. Det utstedes da et bevis på at man har grunnleggende brukerkunnskaper i data-behandling, forteller Ramton. Multimedia-PC-en den enkelte får installert hjemme, inneholder samme programpakke som benyttes på jobb i Ringeriks-Kraft.

Selskapet vil investere 3 millioner kroner i opplæring, eksamen, datamaskiner, installering og brukerstøtte på kveldstid i tre år. Det er Telenor Bedrift som har fått oppdraget med å levere utstyr og opplæring.

I avtalen mellom Ringeriks-Kraft og Telenor Bedrift ligger det samtidig en garanti fra Telenors side om at 90 prosent av de ansatte vil kvalifisere seg for kravene Datakortet stiller.

- Erfaringen fra Telenor Bedrifts Statoil-prosjekt kommer nå godt med i Ringeriks-Krafts prosjekt - IT-97, sier Hilde Dramdal, ansvarlig for kursopplegget ved Telenor Bedrift.

- Dette prosjekt fungerer som en motivasjonsinjeksjon for hele bedriften. Våre medarbeidere er svært motiverte og positivt innstilte overfor denne prosess som er beregnet fullført 1. juli neste år, sier Ramton. De ansatte avlegger sine prøver ved bedriftens eget testsenter, som er autorisert av Datakortet AS i forbindelse med prosjektet.

Til toppen