Bestem mobilregningen selv

Lei av høye mobilregninger? Nå lanserer Telenor Mobil et tilbud som gjør at du kan sette en maksimalgrense for hvor mye du kan ringe for i en måned.

Lei av høye mobilregninger? Nå lanserer Telenor Mobil et tilbud som gjør at du kan sette en maksimalgrense for hvor mye du kan ringe for i en måned.

Den nye tjenesten er en variant av RingKontakt-tjenesten der kunden kjøper et ringekort for mobiltelefonen for han eller hun ringer. Den nye tjenesten gjelder imidlertid bare for kunder med eget mobilabonnement, som tidligere i prinsippet har hatt ubegrenset med ringetid.

Nå kan kunden selv bestemme en maksimalgrense for hva mobilregningen skal lyde på og øke eller senke denne grensen etter eget ønske.

Selskapet kaller tjenesten for "Beløpsstopp", og systemene beregner hvor mange samtaleminutter som er igjen før beløpsgrensen er nådd. Hvis det er under fem minutter samtaletid igjen når samtalen settes opp, vil kunden først få en talemelding som forteller hvor mange minutter og sekunder det er igjen. Under samtalen vil kunden bli varslet med en pipetone som indikerer 5, 3, 2 og 1 minutt igjen før beløpsgrensen er nådd.

Når grensen nås, vil samtalen bli koblet ned. Kunden får da beskjed om at grensen er nådd, gjenåpningsdato for utgående samtaler og at beløpsgrensen kan heves ved å ringe Kontofonen 915 00 000. Selv om telefonen sperres for utgående samtaler kan kundene frremdeles motta samtaler.

Tjenesten er imidlertid ikke gratis, koster 15 kroner per måned, og må kjøpes hos Telenor Mobil eller selskapets forhandlere, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Tjenesten er den første IN-tjenesten som Telenor Mobil lanserer på egen IN-plattform. Utviklingen har skjedd i samarbeid med Alcatel som også har levert IN-plattformen til Telenor Mobil. I tillegg er det tatt i bruk en ny kontofon (talemaskin) som kundene kan bruke til å endre beløpsgrensen og få status på sitt forbruk.

Til toppen