Bestill varer rett fra bransjenes kataloger

IBM skal lage Internett-baserte varekataloger for flere av de største næringene i Norge. Snart kan du både lete etter og bestille varer som skruer og vaskemaskiner.

Kanskje allerede i løpet av høsten vil du kunne bla i varekatalogene til en lang rekke vareleverandører og bestille direkte på Internett. Gjennom et arbeid ledet av IBM ser det nå ut som store deler av næringslivet tar i bruk samme katalogstandard.

Det raser en krig om hvem som skal etablere og eie de viktige handelsplassene der bedrifter skal selge til bedrifter. Dette markedet er populært regnet som fire ganger større enn det mer omtalte bedrift-til-person-markedet. Derfor konkurrerer både ferske Internett-selskaper, forskjellige dataselskaper, handelsbedriftene selv og bransjeorganisasjonene om å komme først og lage den dominerende handelsplassen. Nå ser det ut som IBM har kapret seg en meget sterk posisjon, takket være Telia og flere katalogprosjekter selskapet har arbeidet med i mange år.

Lenge før varekataloger og bedrift-til-bedrifthandel ble hete tema, ba byggevare-bransjen i Norge IBM om å lage en felles varekatalog basert på Lotus Notes. Katalogen med bilder og instruksjonsvideo eies av bransjens eget selskap, Oda-Nobb. I tillegg til varer inneholder også katalogene rabattavtaler.

Når så ISAL, industribransjens 400 største bedrifter, skulle ha katalogtjeneste overtok de systemet fra byggevarebransjen. Her er nettstedet til ISAL - Industrisamkjøp A/L

- Alcatel Kabel er pilotkunden som får sine leverandører til å innføre kataloger. I tillegg arbeider IBM med å lage felles bransjekataloger/nettsteder for møbelbransjen og elektrovare-bransjen (hvit og brunvarer), forteller Roar Fundingsrud, IBMs sjef for internett-handel.

Når leverandørene til alle selskapene i disse bransjeforbundende lager elektroniske kataloger, er en betydelig del av norsk næringsliv digitalisert - med en IBM-utviklet datastandard og programvare.

- Den største jobben var å få laget et felles varenummersystem og format for å beskrive en vare, sier Fundingsrud.

Nå kommer neste skritt for katalogtjenestene - full åpning for Internett og direkte handel fra katalogen. Leverandører og butikker bruker i dag Notes for å legge inn varer og bla i katalogen.

- Vi mente at vanlig Internett-teknologi ikke var sikker nok når brukerene skal endre og slette data katalogene. Men snart vil du kunne bla og lese i katalogene med en Internett-browser.

I tillegg har IBM sammen med Telia utviklet en handelsløsning som legger ut varene i Notes-katalogene. Denne innkjøpstjenesten er allerede i bruk i Sverige der Telia drifter den for 50 kunder. Les om Telia - systemer for innkjøp over Internett
Til sommeren er det Norges tur, der IBM skal leie ut løsning fra sin driftssentral på Hamar.

- Det er bare et spørsmål om tid før bransjene vil åpne opp sine kataloger for vanlige kunder. Dermed vil du kunne lete etter et enormt utvalg varer og finne butikken som er nærmest eller billigst, sier Fundingsrud.

;