Bestiller kjempeklynger for å simulere kjernekrig

USAs skal prøve ut nye kjernevåpen på AMD-baserte Linux-klynger med 12.000 prosessorer.

Bestiller kjempeklynger for å simulere kjernekrig

USAs skal prøve ut nye kjernevåpen på AMD-baserte Linux-klynger med 12.000 prosessorer.

USAs tre fremste våpenlaboratorier – Lawrence Livermore National Laboratory, Los Alamos National Laboratory og Sandia National Laboratories, alle under National Nuclear Security Administration (NNSA) – har gått sammen om å bestille tungregneanlegg fra en relativt ukjent leverandør, Appro.

Det er første gang de tre laboratoriene går sammen om en felles bestilling for tungregneanlegg i én kontrakt.

Appro-systemet Xtreme-X skal leveres i form av 21 «Scalable Unit» (SU) som skal fordeles på de tre laboratoriene.

Bestillingen skal møte beregningsbehovene til NNSAs kjernevåpenprosjekter. Siden det er forbud mot å teste nye kjernevåpen, er all videreutvikling avhengig av simulering. Oppgaven til Appro-klyngene defineres først og fremst som «å sørge for at USAs kjernefysiske avskrekking til en hver tid framstår som tilstrekkelig trygg, sikker og pålitelig».

Samtidig er gjennomføringen av et program innen laserfusjon avhengig av regnekraft fra Appro-klyngene, i likhet med programmer for å sertifisere kjernefysiske våken og for å forlenge levetiden til eksisterende atombomber.

De 21 skalerbare klyngeenhetene – SU-ene – som kontrakten dreier seg om, vil til sammen kunne omfatte 3024 noder.

Hver node består av fire AMD Opteron-prosessorer, av typen Quad-Core. Det innebærer til sammen opptil 12 096 prosessorer og 48 384 prosessor-kjerner. Det samlede minnet er oppgitt til 96,8 terabytes.

Den samlede regnekapasiteten for alle de 21 SU-ene, når de bygges helt ut, vil nå 438 teraflops. Supermaskinen som i dag topper Top500-listen, IBM BlueGene/L, når 280,6 teraflops.

Kontrakten med Appro åpner for ytterligere utvidelser med opp til ti SU-er fordelt på åtte klynger.

Xtreme-X-løsningene til Appro knyttes sammen gjennom høyhastighetsteknologien Infiniband.

Komponentene til denne infrastrukturen leveres dels av Voltaire – svitsjer av typen Grid Director – og Mellanox – ConnectX Infiniband-adaptere i 20 Gb/s og Ethernet-kort i 10 Gb/s for lagringsløsningen.

Systemene vil leveres over en periode på noen måneder fra slutten av 2007.

I anbudsinnbydelsen i forkant av kontrakten la de tre våpenlaboratoriene avgjørende vekt på driftskostnader og raske leveranser, heter det i meldingen fra USAs energidepartement (DoE) som laboratoriene sorterer under.

Appros konsept med å levere store tungeregneanlegg i form av utvidbare enheter – SU-er – skal bidra til å redusere de totale eierkostnader med mellom 30 og 50 prosent i forhold til alternative løsninger, anslår NNSA.

Samarbeidet har de to siste årene tatt i bruk flere mindre klynger fra Appro, basert på samme konsept. Appro vil presentere teknologien for det åpne markedet på Supercomputing Show som skal holdes i Reno i delstaten Nevada fra 12. til 15. november.

Forklaringen på at man har valgt AMD-prosessorer framfor Intel, viser til AMDs teknologi. Det som trekkes fram er ekte firekjerners prosessor, integrert minnekontroller kombinert med høyhastighetsoverføringen HyperTransport, og dedikert flytetallsenhet i hver prosessorkjerne.

    Les også:

Til toppen