Bestiller mer friprog-forskning

IT-minister Røys vil lære mer om effekten av fri programvare.

Bestiller mer friprog-forskning
(Bilde: Marius Jørgenrud)

IT-minister Røys vil lære mer om effekten av fri programvare.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys blar opp 10 millioner kroner til økt norsk forskning på fri programvare og elektronisk forvaltning.

Målet med bevilgningen er å lære mer om statens friprogbruk fører til endringer i kostnadene ved anskaffelse og vedlikehold av programvare.

Forskningen skal gi økt kunnskap om hvilke gevinster det offentlige kan høste av IT-støttede reformer, og hva som skal til for å høste disse gevinstene.

I tillegg ønsker Røys å finne ut samhandlingen endres eller om friprog påvirken kvaliteten på offentlige nettjenester og IT-systemer.

- Det er nødvendig med forskning på hvordan IT endrer forvaltningens arbeidsmetoder og ressursbruk. For å treffe målrettede tiltak trenger vi økt og systematisk kunnskap om bruk av fri programvare i offentlig sektor, sier statsråden i en pressemelding.

Midlene blir tildelt via Forskningsrådets IT-program Verdikt (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT). Programmet ble opprettet i 2005 for å bidra til strategisk, langsiktig kunnskapsutvikling og innovasjon innen IT.

IT er i dag landets tredje største næring med 170 milliarder i omsetning og 110.000 ansatte. EU-tall viser at IT-sektoren representerer fem prosent av landenes bruttonasjonalprodukt, driver 25 prosent av veksten i samfunnet og 40 prosent av produktivtetsveksten.

    Les også:

Til toppen