Beta av PalmOS 5 er klar

PalmOS 5 er klar i beta - med bedre multimedia men uten MP3. Utviklere får den endelige versjonen før sommeren.

PalmOS 5 er klar i beta - med bedre multimedia men uten MP3. Utviklere får den endelige versjonen før sommeren.

Beta-versjonen av det lenge etterlengtede nye operativsystemet til Palm ble kunngjort ved åpningen av PalmSource-arrangementet i San Jose i går. Bakgrunnsmateriale og nye utviklerverktøy er klare til nedlasting fra PalmOS.com. PalmSource er også valgt som nytt navn på PalmOS-avdelingen som i løpet av året vil bli utskilt som eget selskap.

PalmOS 5 kjører på alle prosessorer som følger ARM-standarden. Siden operativsystemet er mer effektivt og ARM-prosessorene kraftigere enn prosessoren i dagens Palm-apparater, loves brukerne en ytelsesøkning på minst to til ti ganger. Noen snakker til og med om femti ganger raskere applikasjoner.

ARM-kompatible prosessorer produseres av Intel, Motorola og Texas Instruments.

Forbedringene i forhold til forgjengeren Palm OS 4 er ellers innen multimedia, sikkerhet og trådløst samband.

Palms oppkjøp av BeOS i fjor gjorde at flere fikk store forventninger til det kommende PalmOS 5 innen multimedia. Men selskapet har ikke rukket å implementere Be-teknologien. Følgelig er multimediaegenskapene stadig svake i forhold til for eksempel PocketPC. Blant annet håndteres ikke det populære lydformatet MP3.

Palm mener sikkerhet og trådløst samband er de viktigste vilkårene for å gjøre et gjennombrudd på bedriftsmarkedet der Microsoft-kompatible hånd-PC-er har fått et solid fotfeste - ved siden av tunge partnere. PalmOS 5 er klargjort for Bluetooth, trådløst lokalnett etter IEEE 802.11b, og for deltakelse i virtuelle private nettverk. På det amerikanske markedet slapp Palm nylig en ny modell, i705, med konstant trådløs nettilkopling og med en varsellampe for ny e-post.

Når det gjelder tunge partnere har Palm allerede inngått en avtale med Siebel, leverandøren av omfattende systemer for blant annet kundelojalitet. Planen er å kunngjøre minst tre tilsvarende tunge partnerskap innen sommeren.

Brukere av Palm har tilgang til om lag 13.000 fritt tilgjengelige eller kommersielle applikasjoner. Dette skal være minst åtte ganger så mange som noen annen hånd-PC-plattform.

Selv om Palm satser først og fremst på å nå det organiserte bedriftsmarkedet, viser selskapet også interesse for spill. Motorola, som har lisens for PalmOS, har inngått et samarbeid med Sega for å gjøre det mulig med Sega-spill på eksisterende og framtidige Motorola-prosessorer under PalmOS. Spillene vil blant annet kunne kjøres med flere deltakere over Bluetooth-forbindelser.

Til toppen