– Betal IT-strøm over IT-budsjettet

Et vilkår for at «grønn IT» skal prioriteres i praksis, mener Anders Lindgren i Steria.

Anders Lindgren mener grønn IT må legges inn i IT-avdelingens budsjett.
Anders Lindgren mener grønn IT må legges inn i IT-avdelingens budsjett. (Bilde: Johnny Syversen)

Et vilkår for at «grønn IT» skal prioriteres i praksis, mener Anders Lindgren i Steria.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren i Steria Norge trekker fram to undersøkelser som viser hver sin side av norske bedrifters tilnærming til «grønn IT».

I en undersøkelse foretatt av Medialect svarer nesten fire av fem IT-sjefer at miljøkrav er viktig ved innkjøp av IT-relaterte produkter og tjenester.

En undersøkelse gjort av Synovate viser at under hver femte norsk storbedrift vil satse på grønn IT de nærmeste årene.

Grønn IT fungerer altså som differensiator ved anbud. Leverandører som ikke kan tilby det grønne, får ikke solgt sine varer.

Når utstyret tas i bruk, er det derimot slutt på det grønne hensynet.

Anders Lindgren mener grønn IT må legges inn i IT-avdelingens budsjett.
Anders Lindgren mener grønn IT må legges inn i IT-avdelingens budsjett. Bilde: Johnny Syversen

Lindgren peker på at IT-sektoren globalt står for to prosent av alle menneskeskapte utslipp av karbondioksid, like mye som flyindustrien. Derfor er det like viktig å redusere utslippene fra IT som fra fly.

Det dreier seg ikke bare om miljøsamvittighet, understreker Lindgren. Grønn IT dreier seg om kostnadseffektivisering og optimal drift. Lavere strømforbruk betyr lavere kostnader. Miljø kan også virke positivt for et selskaps omdømme.

Lindgren mener det trenges et incentiv for å få grønn IT-drift høyere opp på den praktiske prioriteringen. Hvorfor ikke la strømregningen for IT-parken havne på IT-sjefens bord?

– Kun én av sju norske bedrifter betaler strømutgifter til servere og maskinpark over it-budsjettet. Jeg tror it-sjefer flest skulle bli mer motivert til å prioritere grønn it dersom det ga direkte utslag på it-budsjettet, sier Lindgren.

Til toppen