Betalte 2,6 prosent skatt

Britene raser mot Google.

Betalte 2,6 prosent skatt
Eric Schmidt, styreleder i Google, har advart land om å skjerpe skatten som pålegges selskapt. Ifølge Reuters mener han dette kan hindre innovasjon. Bilde: SeongJoon Cho/Bloomberg/Getty Images/All Over Press

Google tjente 8,1 milliarder dollar, eller 48,7 milliarder norske kroner, utenom det amerikanske markedet i fjor. Av dette gikk vare 2,6 prosent til skatt i de landene hvor inntektene ble generert.

I Storbritannia betalte Google en skatteregning på 35 millioner pund, eller 340 millioner kroner, etter at selskapet hadde solgt tjenester for nesten fem milliarder dollar, 30 milliarder norske kroner. Av dette var bare 11,6 millioner pund skattekostnad som relaterte seg til selskapets salgsinntekter. Resten var skatt på ansattes aksjebaserte godtgjørelser.

Det viser tall nyhetsbyrået Reuters har hentet inn fra regnskapene til nettgigantens britiske datterselskap.

I Storbritannia har dette vakt harme, og Googles direktør for Nord-Europa, Matt Brittin, ble tidligere i år grillet av britiske folkevalgte etter at de svært lave skattebidragene ble offentlig kjent.

Det store misforholdet mellom salgsinntekter og skattbare inntekter er en hodepine for stadig flere land, som sliter med stramme budsjetter og sviktende skatteinngang.

Google har møtt kritikken med å gjøre det klinkende klart at de bare følger de lover og regler for skatt som finnes i de landene de opererer. Årsaken til, mener Google, at de ikke betaler særlig mye skatt i Storbritannia er at overskuddet ikke genereres av deres britiske ansatte.

Måten Google gjør det på er at de fleste inntektene som genereres utenfor USA, blir fakturert fra et irsk datterselskap. De europeiske datterselskapene er ifølge Reuters opprettet som «markedsføringstjenester» til det irske datterselskapet. Dette selskapet sender igjen pengene videre til et datterselskap tilhørende på Bermuda, som innkasserer inntektene som lisensinntekt for å bruke Googles løsninger og «intellectual property».

Google er langt ifra alene om å tilpasse skatten optimalt. Også Apple, Microsoft og de andre selskapene med verdensomspennende operasjoner gjør dette.

Ifølge Reuters er saken høyt oppe på agendaen til G8 og G20-landene, som forsøker å få tilgang på mer av inntektene de store teknologi-gigantene genererer. Men dette er lettere sagt enn gjort. Det er svært vanskelig å harmonisere flere lands skatteregler, uten at det får betydelige følge-konsekvenser.

    Les også:

Les mer om: