Betatester viktig Firefox-funksjon

Skal redusere antallet nettleser-krasj betydelig.

Betatester viktig Firefox-funksjon

Skal redusere antallet nettleser-krasj betydelig.

Mozilla kom i går med en betaversjon av Firefox 3.6.4. Til tross for at økningen i versjonsnummer ikke tilsier de store endringene, vil denne versjonen av nettleseren inkludere en viktig, ny funksjon.

Funksjonen kalles «Out-of-process plugins» (OOPP) og er det første resultatet av Mozillas Electrolysis-prosjekt som blant annet skal gi Firefox bedre støtte for flerkjernede prosessorer, men viktigere er det at ulike oppgaver i nettleseren vil kunne kjøres mer uavhengig av hverandre. Dette skal gi bedre stabilitet, fordi hver oppgave gis en egen prosess.

Det Firefox 3.6.4 skal sørge for, er at nettleserplugins som Flash Player, Java, QuickTime og Silverlight kjøres i en annen prosess enn resten av nettleseren. Dersom pluginen krasjer, vil ikke hele nettleseren fryse. I stedet erstattes plugin-visningen av en dialog som forteller om krasjen. Resten av nettleseren vil fungere som før krasjen.

Dette betyr at pluginkrasj før langt mindre betydning for Firefox-brukerne enn tidligere.

Dialogen som vises i kommende Firefox-utgaver dersom en plugin krasjer.
Dialogen som vises i kommende Firefox-utgaver dersom en plugin krasjer. Bilde: Mozilla

Etter hvert som Electrolysis-prosjektet kommer videre i sitt arbeid, skal flere deler av Firefox skilles ut i separate prosesser. Dette vil trolig innebære at selve brukergrensesnittet og nettleserutvidelser kunne skilles ut i en eller flere egne prosesser. Dessuten planlegges det å gjøre fordele visningene av webinnhold på flere prosesser. Hvordan denne fordelingen skal skje, ser ikke ut til å være avgjort ennå. Det foreslås likevel å gjøre dette enten per fane, per fanegruppe eller per domene.

Firefox 3.6.4 beta er tilgjengelig på denne siden.

    Les også:

Til toppen