Betenkt over at TONO skal spore fildelere

TONO vil spore fildelere, men møter motstand fra flere hold.

Betenkt over at TONO skal spore fildelere

I februar i år ble en 17-åring fra Stavanger dømt til betinget fengsel og 4000 kroner i bot for fildeling. Han er det første norske offer for film- og musikkbransjens piratjakt i Norge.

Politiet tok saken etter at de mottok en anmeldelse fra advokatfirmaet Simonsen - musikk- og filmbransjens piratjegere. Advokatfirmaet har fått lov av Datatilsynet til å overvåke fildelere på internett.

I dag må musikere gå til politianmeldelse før de kan få tak i IP-adressene til fildelerne. Dette vil TONO endre på.

TONO, som forvalter av artistenes rettigheter, vil nå ha tilgang til fildeleres data-identitet for å stoppe ulovlig nedlasting av musikk.

De mener å ha rett til å få utlevert IP-adresser fra nettselskapene, slik at det er mulig å spore opp fildelerne, og viser til Sverige der justisdepartementet har foreslått at artistene skal få en slik rettighet.

I en høringsuttalelse peker TONO på at folk ikke har den nødvendige kunnskap om hvordan man skal respektere opphavsmannens eneretter.

Men Datatilsynet er betenkt. Til P2s Kulturnytt sier direktør i datatilsynet, Georg Apenes, at han synes det er betenkelig hvis forslaget innebærer en oppheving av politiets monopol på innsyn i folks IP-adresser.

Også Unge Venstre mener Tonos krav er en trussel mot det norske demokratiet.

I en pressemelding beskylder Unge Venstre Tono for å leke stat i staten.

- Vi reagerer med vanntro på TONOs krav om tilgang til norske borgeres ip-adresser som et ledd i kampen mot fildeling. - TONO ønsker å være en stat i staten, og det må i demokratiets navn blankt avvises, sier nestleder i Unge Venstre, Anne Solsvik (26).

Unge Venstre og TONO har motstridende syn på fildeling, men Solsvik mener denne saken ikke handler om man er for eller mot fildeling, men om demokrati og personvern.

- En IP-adresse er en sensitiv personopplysning som kommersielle interesser ikke skal ha innsyn i. Å gi TONO tilgang til folks IP-adresser er like meningsløst som å gi forsikringsselskapene tilgang til DNA-profilene våre, sier Solsvik.

Les mer om: