Betenkt over statsråd-utspill overfor Telenor

IKT-Norge mener statsråd Odd Eriksens pornoutspill overfor Telenor er uheldig.

IKT-Norge mener statsråd Odd Eriksens pornoutspill overfor Telenor er uheldig.

I forrige uke sa næringsminister Odd Eriksen (Ap) at han vil bruke sin eiermakt til å tvinge Telenor til å stoppe spredning av barnepornografi.

– Vi må slå sammen alle gode ressurser og finne tekniske løsninger for å få stoppet barneporno både på nettet og mobiltelefoner, sa næringsministeren.

    Les også:

Denne uttalelsen har vakt sterke reaksjoner hos IKT-Norge.

IKT-Norge mener det er uheldig at politikerne opptrer som fagpersoner i saker der tekniske løsninger, personvern, og beskyttelse av barn møtes.

– Det er viktig at vi nå ikke tyr til lettvinte løsninger for å skåre politiske poeng, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge Fredrik Syversen.

Han mener Telenor er det selskapet som har gått lengst for å aktivt stoppe spredning av overgrepsbilder på nett med sitt samarbeid med Kripos.

– Vi i IKT-Norge og resten av bransjen har bidratt til å få en enda mer effektiv løsning ved å samle de fleste Internett-leverandørene i Norge rundt dette filteret. Det er derfor viktig at vi bygger videre på det gode arbeidet Telenor og vi andre i bransjen er i gang med, i stedet for å bruke eiermakt til å instruere. Dette er næringspolitisk uheldig for Norge, sier Syversen.

– Å forhindre at overgrepsbilder av barn sendes på MMS medfører at man aktivt må titte i hver eneste MMS melding som sendes i Norge. Myndighetene må spørre seg om dette er riktig fremgangsmåte for å hindre spredning av overgrepbilder av barn. Det bør også rettes spørsmål til politimyndighetene om dette påvirker etterforskning positivt eller negativt.

Syversen peker på at Staten også eier Posten Norge, og spør om man ønsker samme kontroll av vanlig post.

– Uansett er bransjen mer enn villig til å finne løsninger men disse må basere seg på samarbeid og tillit mellom befolkningen, teknologileverandørene, og myndighetene.

IKT-Norge presiserer at de ønsker å fortsette i det forum som forrige justisminister startet og som nåværende signaliserer skal fortsette.

– Det er svært viktig at staten engasjerer seg i denne debatten. Nettopp derfor mener IKT-Norge at de som har ansvaret for statlige og kommunale aksesstjenester ikke i særlig grad bruker filteret. Det er ingen krav blant statlige nettleveranser og ha filter installert. Her kan staten gjør et aktivt arbeid selv for å hindre at deres egne ansatte begår ulovlige handlinger knyttet til spredning av overgrepsbilder.

Til toppen