Betinget gjennombrudd for e-faktura

Difi gjør opp status etter ett år med nye regler.

Betinget gjennombrudd for e-faktura
E-faktura frigjør tid til andre gjøremål. Bilde: Lisa F. Young / Alamy/All Over Press

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) melder om kraftig vekst i bruken av e-faktura. 1. juli var det ett år siden staten begynte å kreve elektronisk faktura fra sine leverandører, og Difi har gjort opp status.

Det går fram av oppsummeringen at det er fortsatt et stykke igjen til e-faktura blir enerådende i staten. Seniorrådgiver Olav Kristiansen i Difi siteres slik:

– Ansatte i staten er blitt flinkere til å kreve e-faktura fra leverandørene sine, og det er derfor vi ser denne markante veksten nå… Til tross for god vekst er vi ikke i mål. Vi ønsker blant annet å få de store meldingsformidlerne mere på banen, for her er det et stort potensial, og det kommer Difi til å jobbe med fremover.

Fra 1. januar 2015 vil e-faktura også kreves av leverandører til kommunene. Per i dag kan nesten halvparten av kommunene håndtere e-faktura, i likhet med 18 (av 19) fylkeskommuner.