Betviler lovhjemmel for ny politiradar

Datatilsynet ber politiet vurdere lovhjemmelen for en ny radar som kan friste til misbruk.

Politiet prøver ut en ny type politiradar som foruten radar består av digitalkamera, bærbar PC og programvare.

Det nye utstyret skal kontrollere fart og nummergjenkjenning, men kan også anvendes for å sjekke betaling av årsavgifter, forsikring og EU-kontroll.

Datatilsynet har bedt politiet undersøke om det har tilstrekkelig lovgrunnlag for bruk av målerutstyret.

– Det vi ser som faremomenter er at radaren kan anvendes på mange ulike typer registre som kan være en utfordring med de nye tekniske mobile enhetene, sier seniorrådgiver Guro Slettemark til digi.no.

Hun presiserer at Datatilsynet ikke har noe i mot at radaren brukes mot trafikk- og bilrelaterte områder. Hun berømmer også politiet for anskaffelse av mer presis og kvalitetshevende teknologi.

Det som derimot kan være betenkelig er fristelsen i å anvende utstyret opp mot helt andre registre og tverrfaglige etater, som for eksempel trygdekontoret. Utfallet kan i så fall bli at en bilfører som ikke har betalt barnebidrag kan bli oppdaget når han egentlig blir stoppet i fartskontroll på Svinesund.

– Politiet må få prøve ut ny og mer presis teknologi. Vi ønsker ikke å se spøkelser ved høylys dag, men vil samtidig advare mot fristelsen til å bruke teknologien på helt andre formål, sier hun til digi.no.

Datatilsynet ber politiet gjennomgå egne lovgrunnlag med presisering av helt klare formål i forhold til den nye politiradaren. Blant annet stiller Datatilsynet spørsmålstegn ved hvorvidt Vegtrafikkloven § 10 vil være et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for bruk av målerutstyret. Disse forhold må avklares før utstyret tas i bruk, mener Datatilsynet.

Politiet har forklart at utstyret ville kunne anvendes for fartskontroller og nummergjenkjenning. Ved fartskontroller vil funksjonen nummergjenkjenning være en del av kontrollen, men nummergjenkjenning vil også kunne anvendes som en separat funksjon ved for eksempel ettersøking av en bestemt (etterlyst) bil.

Les mer om: