Betydelig fall i samtrafikkprisene

Sense Communications (tidl. NetSystem International) tror prisen på trafikk mellom de ulike telenettene vil falle betydelig det nærmeste året. Det er tiltak både fra EU-kommisjonen og nasjonale regulatorer som i følge selskapet vil gi denne utviklingen.

Sense Communications (tidl. NetSystem International) tror prisen på trafikk mellom de ulike telenettene vil falle betydelig det nærmeste året. Det er tiltak både fra EU-kommisjonen og nasjonale regulatorer som i følge selskapet vil gi denne utviklingen.

Post- og Teletilsynet (PT) påla i forrige uke Telenor Mobil å tilby Sense Communications tilgang til sitt mobilnett. Slik det ser ut i dag vil Telenor Mobil trolig klage på beslutningen, selv om det er høyst usikkert om en klage blir tatt til følge.

Selv med PTs beslutning på bordet har imidlertid Sense en stor utfordring foran seg. Bedriftskunder hos både NetCom og Telenor Mobil tilbys i dag ringepriser ned mot 68 øre per. minutt. Dette er godt under de laveste samtrafikk- og roaming-prisene (1,23 kroner) som de to netteierne tilbyr hverandre og utenlandske teleselskap med kunder i Norge.

Det kan derfor bli meget vanskelig for Sense å konkurrere med Telenor Mobil og NetCom i dagens marked.

Hos Sense tror man ikke dette blir noen varig hindring.

- Vi ønsker å inngå avtaler med NetCom eller Telenor Mobil som er forretningsmessig fornuftig for begge parter. Jeg tror at når vi setter oss til forhandlingsbordet vil vi finne frem til løsninger som alle parter vil ha nytte av, sier Detlef Stübe i Sense Communications til digi.no. Stübe er direktør med ansvar for regulatoriske forhold.

Sense mener de kan tilby en mer effektiv utnyttelse av de mobilnettene som allerede er utbygget, til nytte for både kundene og nettoperatørene. Et sentralt argument for selskapet er at de mener de bidrar til effektiv utnyttelse av radiofrekvenser, som er en knapp fellesressurs.

Som en potensielt stor kunde hos NetCom eller Telenor Mobil tror selskapet at de to aktørene vil være interessert i å komme opp med kommersielt interessante tilbud.

Stübe påpeker at EU-kommisjonen har igangsatt et arbeid for å få ned prisene på trafikk mellom de ulike teleoperatørene.

Sammen med prinsippet om kostnadsorienterte priser, tror Detlef Stübe dette er mer enn nok til å få samtrafikk- og roamingprisene ned på et betydelig lavere nivå.

Dermed skal det være fullt mulig for Sense å tilby integrerte kommunikasjonsløsninger, inkludert mobiltelefoni, til konkurransedyktige priser.

Til toppen